Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije utemeljen je na iskustvu velikog broja univerzitetskih profesora, naučnika i eksperata iz oblasti ekonomije, biznisa i finansija. Koncepcija, organizacija i metodi rada Fakulteta u potpunosti odgovaraju zahtevima savremene poslovne prakse, odnosno kompanijama, bankama i drugim finansijskim institucijama obezbeđuju stručnjake visokog stepena znanja i kompetencija.
U toku studija, svakom studentu obezbeđena je stručna praksa u trajanju od najmanje tri meseca u bankama, osiguravajućim kompanijama i drugim finansijskim institucijama. Nastava na Fakultetu izvodi se u malim studijskim grupama i u različitim nastavnim oblicima (predavanja, vežbe, seminari, kreativne radionice i dr.). Metodi izvođenja nastave obezbeđuju proces suštinskog, a ne formalnog učenja, interaktivan odnos studenata i nastavnika u kojem je akcenat stavljen na aktivost studenata. Kada je u pitanju udžbenička literatura, koriste se prevodi udžbenika iz kojih se uči na prestižnim evopskim i američkim univerzitetima.
Studenti Fakulteta se u toku studija obučavaju za rad na specijalnom softveru koji se koristi u bankarskom poslovanju, analiziraju realne slučajeve i potom stečena znanja primenjuju prilikom obavljanja profesionalne prakse. Pored toga, u toku studija studenti dobijaju međunarodno priznati sertifikat kojim se potvrđuje njihova informatička kompetentnost, odnosno da su položili ECDL test.
Fakultet je uspostavio i razvio saradnju sa uglednim inostranim univerzitetima i fakultetima, među kojima su Univerzitet Reding, Fakultet za biznis i pravo Univerziteta primenjenih nauka u Frankfurtu, Univerzitet Sofia Antipoli u Nici, Univerzitet Torino, Univerzitet Rim, Ekonomski fakultet Univerziteta Koimbra, Univerzitet u Istanbulu i mnogi drugi. Pored akademske, Fakultet je obezbedio saradnju sa FINRA (Nacionalnim udruženjem brokera i dilera hartija od vrednosti SAD) čime je studentima otvorio mogućnost prfesionalnog razvoja kroz polaganje ispita serije 65 za dobijanje međunarodne licence investiciong savetnika. Studirajte kod nas
Na osnovu praćenja studenata koji su do sada diplomirali, uočeno je da njih 80% dobija posao u prvih šest meseci nakon završetka studija. Naši studenti zapošljavaju se u poslovnim bankama, Narodnoj banci, velikim korporacijama i drugim domaćim i inostranim finansijskim organizacijama.

Brošura za Osnovne akademske studije

Brošura za Master i doktorske studije