Profesori našeg fakulteta posetili Univerzitet u Koimbri

2021-07-17T06:48:48+00:00

Delegacija Fakulteta u sastavu: prodekan prof. dr Zoran Grubišić, dr Ismail Musabegović  i asistent Ljubica Pantelić, u okviru Erasmus + programa posetila je od 7. do 12. jula  jedan od najstarijih svetskih univerziteta, Univerzitet u Koimbri u Portugalu. Tom prilikom, dogovorena je dalja saradnja vezana za mobilnost nastavnika i studenata, učešće u zajedničkim projektima, izradi zajedničke monografije i organizovanju međunarodne naučne konferencije.

Profesori našeg fakulteta posetili Univerzitet u Koimbri2021-07-17T06:48:48+00:00

Promovisano drugo dopunjeno izdanje monografije HASAN HANIĆ ŽIVOT I DELO

2021-07-13T10:12:36+00:00

U Beogradu, u Aeroklubu, 27. juna 2021. godine promovisano je drugo dopunjeno izdanje monografije HASAN HANIĆ ŽIVOT I DELO. Pored zaposlenih sa Beogradske bankarske akademije i Instituta ekonomskih nauka promociji je prisustvovao određeni broj ličnosti iz akademske i naučne zajednice i javnog života Republike Srbije.    

Promovisano drugo dopunjeno izdanje monografije HASAN HANIĆ ŽIVOT I DELO2021-07-13T10:12:36+00:00

Profesor Hanić podneo referat na međunarodnom simpozijumu u Aranđelovcu

2021-07-13T10:12:36+00:00

Na XIX međunarodnom simpozijumu "Odgovori tržišta osiguranja na aktuelne izazove" koji je održan od 17. do 20. juna 2021. godine u Aranđelovcu, profesor Hanić je podneo referat pod nazivom "Ekonometrijska analiza izdataka domaćinstava za životno osiguranje u Srbiji".

Profesor Hanić podneo referat na međunarodnom simpozijumu u Aranđelovcu2021-07-13T10:12:36+00:00

Naš student Vedran Tomić odbranio doktorsku disertaciju

2021-07-13T10:12:36+00:00

Vedran Tomić, koji je završio master studije na našem fakultetu, uspešno je odbranio doktorsku disertaciju na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na temu "Tradicionalni proizvodi od mleka u funkciji diverzifikacije ruralne ekonomije u Republici Srbiji."

Naš student Vedran Tomić odbranio doktorsku disertaciju2021-07-13T10:12:36+00:00

Drugo dopunjeno izdanje monografije HASAN HANIĆ ŽIVOT I DELO

2021-07-13T10:12:36+00:00

U izdanju Instituta ekonomskih nauka objavljena je monografija HASAN HANIĆ ŽIVOT I DELO koja se može preuzeti OVDE. Ovo izdanje monografije obuhvata sažet prikaz važnijih aktivnosti profesora Hanića od juna 2017. do decembra 2020. godine, koje se odnose na njegovu akademsku karijeru, naučni opus, doprinos razvoju naučno-nastavnog i stručnog podmlatka, profesionalno i društveno angažovanje, kao i prikaz promocija prvog izdanja monografije organizovanih u Beogradu, Novom Pazaru, Prijepolju, Brčko distriktu BiH i Podgorici.

Drugo dopunjeno izdanje monografije HASAN HANIĆ ŽIVOT I DELO2021-07-13T10:12:36+00:00

Sonja Tomaš – Miskin odbranila doktorsku disertaciju

2021-07-13T10:12:36+00:00

Sonja Tomaš - Miskin odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Strategijsko upravljanje performansama banaka Bosne i Hercegovine u uslovima finansijske krize“ 2. juna 2021. godine. Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su prof. dr Zoran Grubišić, predsednik komisije, prof. dr Mirjana Radović Marković, mentor i prof. dr Nenad Vunjak, član.

Sonja Tomaš – Miskin odbranila doktorsku disertaciju2021-07-13T10:12:36+00:00

Zaključen sporazum o saradnji sa Ekonomsko-trgovinskom školom iz Novog Pazara

2021-07-13T10:12:36+00:00

Predsednik našeg fakulteta emeritus prof. dr Hasan Hanić  i direktor Ekonomsko-trgovinske škole Novi Pazar Ivan Veljković potpisali su sporazum o saradnji. Detaljnije  

Zaključen sporazum o saradnji sa Ekonomsko-trgovinskom školom iz Novog Pazara2021-07-13T10:12:36+00:00

Naš fakultet učestvovao na Sajmu obrazovanja „Izaberi svoj fakultet“

2021-07-13T10:12:37+00:00

Naš fakultet predstavio se na  Sajmu obrazovanja "Izaberi svoj fakultet" koji je održan 15. maja 2021. godine u organizaciji GO Novi Beograd i Centra za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih.        

Naš fakultet učestvovao na Sajmu obrazovanja „Izaberi svoj fakultet“2021-07-13T10:12:37+00:00
Go to Top