Vesti

Home/Vesti

Akreditovani novi studijski programi

2020-10-01T15:56:52+00:00

Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije, sa visokim ocenama, akreditovalo je: - FAKULTET kao ustanovu za obavljanje delatnosti visokog obrazovanja - NOVE studijske programe: Osnovne akademske četvorogodišnje studije (240 ESPB) Ekonomija, finansije i biznis - usmerenje Finansije i bankarstvo Ekonomija, finansije i biznis - usmerenje IT u finansijama Master jednogodišnje akademske studije (60 ESPB) Bankarstvo, finansije i biznis IT u finansijama Pored novih, akreditovani su postojeći (inovirani) studijski programi: Osnovnih akademskih trogodišnjih studija (180 ESPB) Ekonomija, finansije i biznis - usmerenje Finansije i bankarstvo Ekonomija, finansije i biznis - usmerenje Računovodstvo i revizija Master akademskih [...]

Akreditovani novi studijski programi2020-10-01T15:56:52+00:00

Viceguverner dr Željko Jović otvorio novu akademsku godinu

2020-09-29T08:49:22+00:00

U ponedeljak, 28. septembra 2020. godine zamenik guvernera Narodne banke Srbije, viceguverner dr Željko Jović svojim predavanjem na temu „Mere Narodne banke Srbije za vreme korona virus krize“ otvorio je novu akademsku 2020/21. godinu. Predavanje su putem videolinka pratili studenti svih nivoa studija i nastavnici fakulteta.  

Viceguverner dr Željko Jović otvorio novu akademsku godinu2020-09-29T08:49:22+00:00

Predsednik profesor Hanić u poseti Udruženju banaka Srbije

2020-09-29T09:06:11+00:00

Predsednik fakulteta profesor Hanić sastao se sa generalnim sekretarom Udruženja banaka Srbije gospodinom Vladimirom Vasićem. Na sastanku koji je održan u Udruženju banaka Srbije predsednik Hanić razgovarao je o mogućnostima uspostavljanja saradnje na planu angažovanja naših studenata na projektima UBS-a.

Predsednik profesor Hanić u poseti Udruženju banaka Srbije2020-09-29T09:06:11+00:00

Sanja Dončić odbranila doktorsku disertaciju

2020-09-29T09:07:47+00:00

Sanja Dončić odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Procena tržišnih rizika na tržištima u nastajanju primenom novog modela VaR zasnovanog na neuronskim mrežama“ 24. septembra 2020. godine. Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su prof. dr Periša Ivanović, predsednik komisije, prof. dr Zoran Grubišić, mentor i dr Isidora Ljumović, član.

Sanja Dončić odbranila doktorsku disertaciju2020-09-29T09:07:47+00:00

Branislav Đorđević odbranio doktorsku disertaciju

2020-09-22T17:41:58+00:00

Branislav Đorđević odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Liderstvo – Konceptualnost i vizija“ 21. septembra 2020. godine. Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su dr Marija Lazarević Moravčević, predsednik komisije, prof. dr Dejan Erić, mentor i dr Isidora Beraha, član.

Branislav Đorđević odbranio doktorsku disertaciju2020-09-22T17:41:58+00:00

Tatjana Cvetkov Čikošev odbranila doktorsku disertaciju

2020-09-22T17:54:42+00:00

Tatjana Cvetkov Čikošev odbranila je doktorsku disertaciju  pod nazivom „Razvoj i implementacija koncepta integrisanih marketing komunikacija na primeru industrije maziva“ 15. septembra 2020. godine. Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su emeritus prof. dr Hasan Hanić, predsednik komisije, prof. dr Ivana Domazet, mentor i dr Marija Lazarević Moravčević, član.  

Tatjana Cvetkov Čikošev odbranila doktorsku disertaciju2020-09-22T17:54:42+00:00

Održano onlajn predavanje „Značaj i uloga sistema osiguranja depozita“

2020-09-14T10:14:44+00:00

U petak, 11. septembra 2020. godine Ksenija Zorčić, direktor Sektora za praćenje i očuvanje finansijske stabilnosti u Agenciji za osiguranje depozita, održala je onlajn predavanje na temu "Značaj i uloga sistema osiguranja depozita".

Održano onlajn predavanje „Značaj i uloga sistema osiguranja depozita“2020-09-14T10:14:44+00:00

Zaključen ugovor o poslovnoj saradnji sa DDOR-GARANT AD Beograd

2020-08-11T19:01:14+00:00

Naš fakultet i Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondom DDOR-GARANT AD Beograd zaključili su Ugovor o poslovnoj saradnji koji predviđa stručnu praksu studenata, angažovanje eksperata Društva u izvođenju dela nastave iz užestručnih predmeta i druge oblike saradnje.

Zaključen ugovor o poslovnoj saradnji sa DDOR-GARANT AD Beograd2020-08-11T19:01:14+00:00

Nebojša Jeremić odbranio doktorsku disertaciju

2020-07-31T12:00:54+00:00

Nebojša Jeremić odbranio je doktorsku disertaciju  pod nazivom „Ekonomsko – socijalni efekti reformi sistema direktnog oporezivanja građana“ 16. jula 2020. godine. Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su mentor prof. dr Zoran Grubišić i članovi dr Sandra Kamenković i prof. dr Tatjana Jovanić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.  

Nebojša Jeremić odbranio doktorsku disertaciju2020-07-31T12:00:54+00:00

Potpisani ugovori o mobilnosti u okviru Erasmus plus projekta za školsku 2020/21. godinu

2020-07-16T06:19:55+00:00

Fakultet je potpisao ugovore u okviru Erasmus plus programa o mobilnost profesora i studenata kojima se omogućava boravak u trajanju jednog semestra na uglednim partnerskim institucijama: Univerzitetu u Nici “Azurna obala”, Francuska Univerzitetu Koimbra, Portugal Ekonomskom fakultetu Tehničkog univerziteta u Košicama, Slovačka Ugovori stupaju na snagu od školske 2020/2021 godine.

Potpisani ugovori o mobilnosti u okviru Erasmus plus projekta za školsku 2020/21. godinu2020-07-16T06:19:55+00:00