Marija Pjevčević, trening menadžer u osiguravajućoj kući Wiener Städtische a.d.o. održala online predavanje

2022-04-20T09:08:25+00:00

U utorak, 19. aprila 2022. godine u okviru programa stručne prakse, Marija Pjevčević, trening menadžer u Timu za obuke u Wiener Städtische osiguranju a.d.o. održala je online predavanje na temu “Primena digitalnih alata u industriji osiguranja”.  

Marija Pjevčević, trening menadžer u osiguravajućoj kući Wiener Städtische a.d.o. održala online predavanje2022-04-20T09:08:25+00:00

Održano online predavanje Uticaj korona virusa na tržište kriptovaluta

2021-11-23T15:28:24+00:00

Prof. dr Mališa Đukić održao je online predavanje u kome je izložio svoje poglede na aktuelna kretanja na tržištima valuta s posebnim osvrtom na uticaj pandemije koronavirusa na tržišnu vrednost kriptovaluta.

Održano online predavanje Uticaj korona virusa na tržište kriptovaluta2021-11-23T15:28:24+00:00

Profesor Hasan Hanić i dr Tijana Kaličanin prezentovali referate na konferenciji SeMA

2021-11-10T16:38:53+00:00

Od 5. do 7. novembra 2021. godine na Zlatiboru je održana Treća konferencija Srpskog udruženja za marketing (SeMA) „Izazovi i perspektive marketinga“ na kojoj su učestvovali istraživači, univerzitetski profesori i stručnjaci iz privrede iz Srbije i regiona. U svojstvu koatura, profesor Hanić je prezentovao dva referata pod nazivom: “Determinante potrošnje domaćinstava u Srbiji – metodološki pristup i empirijski rezultati” i “Jedan metod ocene unakrsnih elasticiteta tražnje”. Saradnik našeg fakulteta dr Tijana Kaličanin predstavila je svoj  rad na temu “Menadžment ljudskih resursa i konkurentnost bankarskog sektora”.

Profesor Hasan Hanić i dr Tijana Kaličanin prezentovali referate na konferenciji SeMA2021-11-10T16:38:53+00:00

Srđan Milić odbranio doktorsku disertaciju

2021-07-16T08:21:25+00:00

Srđan Milić odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj fiskalne konsolidacije na makroekonomske performanse – primer Crna Gora“  15. jula 2021. godine. Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su emeritus prof. dr Hasan Hanić, predsednik komisije, prof. dr Zoran Grubišić, mentor i dr Aleksandar Zdravković, član.

Srđan Milić odbranio doktorsku disertaciju2021-07-16T08:21:25+00:00

Konkurs za upis na osnovne akademske studije

2022-10-20T20:21:08+00:00

UNIVERZITET UNION U BEOGRADU BEOGRADSKA BANKARSKA AKADEMIJA – FAKULTET ZA BANKARSTVO, OSIGURANJE I FINANSIJE raspisuje KONKURS zа upis u I gоdinu ОSNОVNIH АKАDЕMSKIH STUDIЈА škоlskе 2022/23. gоdinе nа studiјske prоgrаme: ЕKОNОMIЈА, FINАNSIЈЕ I BIZNIS (180 ESPB) - 50 studenata FINАNSIЈЕ I BАNKАRSTVО RАČUNОVОDSTVО I REVIZIJA Uslоvi zа upis U I gоdinu оsnоvnih аkаdеmskih studiја mоžе sе upisаti licе kоје imа srеdnjе оbrаzоvаnjе u čеtvоrоgоdišnjеm trајаnju. Mеrilа zа utvrđivаnjе rеdоslеdа kаndidаtа: оpšti uspеh u srеdnjеm оbrаzоvаnju (kаndidаt mоžе оstvаriti nајmаnjе 16, а nајvišе 40 bоdоvа); priјеmni ispit (tеst - mаksimum 30 bоdоvа); intеrvјu sа predsednikom Fakulteta (mаksimum 30 bоdоvа) Prijemni ispit (test): [...]

Konkurs za upis na osnovne akademske studije2022-10-20T20:21:08+00:00
Go to Top