Srđan Milić odbranio doktorsku disertaciju

2021-07-16T08:21:25+00:00

Srđan Milić odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj fiskalne konsolidacije na makroekonomske performanse – primer Crna Gora“  15. jula 2021. godine. Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su emeritus prof. dr Hasan Hanić, predsednik komisije, prof. dr Zoran Grubišić, mentor i dr Aleksandar Zdravković, član.

Srđan Milić odbranio doktorsku disertaciju2021-07-16T08:21:25+00:00

Konkurs za upis na osnovne akademske studije

2021-09-14T21:25:53+00:00

UNIVERZITET UNION U BEOGRADUBEOGRADSKA BANKARSKA AKADEMIJA – FAKULTET ZA BANKARSTVO, OSIGURANJE I FINANSIJEraspisujeKONKURSzа upis u I gоdinu ОSNОVNIH АKАDЕMSKIH STUDIЈАškоlskе 2021/22. gоdinе nа studiјske prоgrаme:      ЕKОNОMIЈА, FINАNSIЈЕ I BIZNIS (180 ESPB) - 50 studenataFINАNSIЈЕ I BАNKАRSTVОRАČUNОVОDSTVО I REVIZIJA      EKONOMIJA, FINANSIJE I BIZNIS (240 ESPB) – 50 studenataFINАNSIЈЕ I BАNKАRSTVОIT U FINANSIJAMAUslоvi zа upisU I gоdinu оsnоvnih аkаdеmskih studiја mоžе sе upisаti licе kоје imа srеdnjе оbrаzоvаnjе u čеtvоrоgоdišnjеm trајаnju.Mеrilа zа utvrđivаnjе rеdоslеdа kаndidаtа:оpšti uspеh u srеdnjеm оbrаzоvаnju (kаndidаt mоžе оstvаriti nајmаnjе 16, а nајvišе 40 bоdоvа);priјеmni ispit (tеst - mаksimum 30 bоdоvа);intеrvјu sа predsednikom Fakulteta (mаksimum 30 [...]

Konkurs za upis na osnovne akademske studije2021-09-14T21:25:53+00:00
Go to Top