Za izvođenje nastave na Fakultetu koriste se amfiteatar i sale za predavanja, vežbe i seminare koje su opremljene najsavremenijim nastavnim sredstvima koja omogućavaju multimedijalnu prezentaciju. Svaka nastavna sala ima pristup Internetu, što omogućava on-line praćenje zbivanja na berzama i finansijskim tržištima širom sveta.

Fakultet ima dve IT sale koje su opremljene računarima poslednje generacije.

Fakultet ima biblioteku koja raspolaže svim izdanjima koje je objavio Fakultet samostalno, u okviru rada Izdavačkog centra, kao i domaćim i stranim publikacijama iz oblasti studijskih programa koje Fakultet realizuje.

Studentima je na raspolaganju moderna biblioteka sa bogatim knjižnim fondom preko 8000 bibliotečkih jedinica , Depozitarna biblioteka Svetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, OECD-a i UN.

U okviru biblioteke nalazi se studentska čitaonica. Bibliotečki fond se kontinuirano dopunjuje savremenom literaturom, koja je u štampanoj ili elekronskoj formi.