Za izvođenje nastave koriste se moderan amfiteatar, savremeno uređene sale, IT sala i Dealing room odnosno centar za savremeno elektronsko berzansko trgovanje. Nastavne sale su opremljene najsavremenijim nastavnim sredstvima koja omogućavaju multimedijalnu prezentaciju. Svaka nastavna sala ima pristup internetu, što pored ostalog omogućava online praćenje zbivanja na berzama i finansijskim tržištima širom sveta.

Fakultet ima dve IT sale koje su opremljene računarima poslednje generacije.

Fakultet ima biblioteku koja raspolaže svim izdanjima koje je objavio fakultet samostalno, u okviru rada Izdavačkog centra, kao i domaćim i stranim publikacijama iz oblasti studijskih programa koje fakultet realizuje. U okviru biblioteke nalazi se studentska čitaonica. Bibliotečki fond se kontinuirano dopunjuje savremenom literaturom, koja je u štampanoj i elekronskoj formi.

Pored biblioteke fakulteta koja sadrži preko 3000 bibliotečkih jedinica studentima je na raspolaganju moderna biblioteka Instituta ekonomskih nauka koja se nalazi u zgradi fakulteta i koja raspolaže sa preko 7000 bibliotečkih jedinica, uključujući Depozitarnu biblioteku Svetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, OECD i UN.