Prelazak u dva koraka

Vi, kao student drugog Fakulteta, možete se prebaciti (u toku zimskog ili letnjeg semestra) na naš fakultet i izabrati bilo koji studijski program osnovnih, master ili doktorskih studija.

Procedura prelaska je veoma jednostavna.

Korak 1: Prijava

Popunite online formu i studentska služba za upis će vam se ubrzo javiti i zakazati sastanak uživo ili online putem.

Korak 2: Sastanak sa nadležnom osobom BBA (uživo ili online putem)

Pre sastanka poželjno je da na mail adresu office@bba.edu.rs dostavite skenirano uverenje o položenim ispitima ili skeniran index ili da na drugi način navedete predmete koje ste položili.

Na sastanku ćete dobiti informaciju o upisu godine studije, spisku predmeta koji se priznaju u celini ili delimično, odnosno spisku diferencijalnih ispita, o visini školarine i svim drugim pitanjima značajnim donošenje odluke o prelasku na naš fakultet.