Poslovni engleski jezik 1

Nastavnik

Sanela Šipragić Đokić

Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 5
Uslov: Nema

Metode izvođenja nastave

Interaktivni metod

Ocena znanja (maksimum 100 bodova)

Aktivnost u toku predavanja: 20
Kolokvijumi: 50
Usmeni ispit: 30

Cilj predmeta

Osnovni cilj predmeta je razvijanje jezičkih i komunikativnih sposobnosti studenata i usvajanje jezičkog koppusa iz domena bankarstva i finansija, u svrhu ovladavanja veštinama poslovne komunikacije i korišćenja stručne literature na engleskom jeziku.

Ishod predmeta

Razvoj četiri osnovne veštine (slušanje, govor, čitanje i pisanje) uz postepeno uvođenje stručnih tekstova i terminologije; razvijanje sposobnosti studenata za timski rad i uvažavanje različitih mišljenja; sticanje znanja o drugim kulturnim običajima i različitim sistemima vrednosti, u cilju upoznavanja različitih poslovnih običaja; razvijanje duha tolerancije i poštovanja sagovornika; postepeno osamostaljivanje studenata u korišćenju stručne literature, kao i ovladavanje veštinama učtive komunikacije u poslovnom okruženju i van njega.

Sadržaj predmeta

Planiranje karijere, studentska praksa, prijavljivanje za programe razmene studenata. Rad sa klijentima. Proizvodi i proizvodni procesi. Napredne ideje i pronalasci koji su obeležili vreme u kojem živimo. Pronalaženje posla, konkurentnost na tržištu rada.

Literatura

Osnovna literatura

  1. Allison, J.,Emmerson, P. 2014. The Business (Pre-Intermediate) 2.0, Student’s Book, Units 1-4, MacMillan.

Dopunska literatura

  1. Ђуровић, Т., Силашки, Н. 2018. English Practice in Economics and Business, Економски факултет, Универзитет у Београду, Београд, (стр. 3-67).
  2. Силашки, Н., Ђуровић, T. 2018. English Grammar for Economists, Економски факултет, Универзитет у Београд, Београд (стр. 3-63).
  3. Чајка, З. 2016. Енглеско-српски речник пословног језика, Службени гласник, Београд.