Međunarodno priznate osnovne akademske studije u trajanju od 3 i 4 godine.

Trogodišnje osnovne akademske studije Bankarstvo i finansije 180 ESPB

Računovodstvo i revizija

Trogodišnje osnovne akademske studije Bankarstvo i finansije 180 ESPB

Finansije i bankarstvo

Četvorogodišnje osnovne akademske studije Bankarstvo i finansije 240 ESPB

Informacione tehnologije u finansijama

Četvorogodišnje osnovne akademske studije Bankarstvo i finansije 240 ESPB

Finansije i banakrstvo