Master akademske studije – Investiciono bankarstvo

Osnovni cilj studijskog programa Investiciono bankarstvo na master akademskim studijama jeste da obrazuje ekonomiste koji su kompetentni za obavljanje najsloženijih poslova u oblasti investicionog bankarstva koje obavljaju investicioni fondovi, penzioni fondovi, dilersko – brokerske kuće, banke i druge organizacije iz finansijskog sektora privrede.

Investiciono bankarstvo

Osnovne informacije o studijskom programu

Vrsta studija
Master akademske studije

Naziv
Investiciono bankarstvo

Broj ESPB bodova
120

Dužina trajanja
4 semestra – 2 godine

PRIJAVA ZA UPIS

Studijski program master akademskih studija – Investiciono bankarstvo

Master akademske studije – investiciono bankarstvo (60 ESPB kredita) traju 4 semestra odnosno 2 godine.

Plan rada na prvoj godini studija obuhvata 8 obaveznih predmeta.

Naziv predmeta Semestar
Ekonomska analiza 1
Pravo Evropske unije 1
Poslovna etika u finansijama 1
Savremeno investiciono bankarstvo 1
Analiza investicija u hartije od vrednosti 2
Portfolio menadžment 2
Analiza finansijskih izveštaja 2
Upravljanje finansijskim rizicima 2

Plan rada na drugoj godini studija obuhvata 1 obavezni predmet, 1 izborni predmet i studijsko-istraživački rad.

Naziv predmeta Semestar
Korporativno upravljanje 3
Merdžeri i akvizicije 3
Studijsko-istraživački rad I 3
Master rad – izrada prvog dela 3
Korporativno restrukturiranje 4
Bira se 1 od 3 predmeta  
Finansijski inženjering 4
Bankarski menadžement 4
Finansijski menadžment 4
Studijsko-istraživački rad I 4
Master rad – izrada drugog dela 4

Ciljevi studijskog programa

Studijski program master akademskih studija nosi naziv Investiciono bankarstvo. Zvanje master ekonomista stiče lice koje položi 12 (dvanaest) ispita i uradi završni (master) rad .

Osnovni cilj studijskog programa Investiciono bankarstvo na master akademskim studijama jeste da obrazuje ekonomiste koji su kompetentni za obavljanje najsloženijih poslova u oblasti investicionog bankarstva koje obavljaju investicioni fondovi, penzioni fondovi, dilersko – brokerske kuće, banke i druge organizacije iz finansijskog sektora privrede.

Studijski program Investiciono bankarstvo, koji je razvijen u saradnji sa ICMA centrom u Redingu, osposobljava studente da polože ispitSerije 65 (Uniform Investment Adviser Law Exame) za dobijanje renomirane licence i sticanja zvanja investicioni savetnik koju izdaje FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), SAD.

Jedan od ciljeva ovog studijskog programa jeste da kod studenata razvije analitički pristup u formulisanju i rešavanju složenih zadataka iz domena investicionog odlučivanja kao i da oceni pouzdanost identifikovanih opcija koje predstavljaju alternativna rešenja problema odnosno alternativnih poslovnih odluka. Zahvaljujući znanjima koje stiče na ovom studijskom programu iz oblasti ekonomske analize, analize investicija u hartije od vrednosti i portfolio menadžmenta, finansijskog menadžmenta i finansijskog inženjeringa, student je osposobljen da primenjuje savremene modele, metode i tehnike koje mogu značajno da unaprede proces odlučivanja u raznim područjima investicionog bankarstva.

Koliko traju studije i koje se zvanje stiče?

Obim studija iznosi 120 ESPB, a studijski program traje dve godine (četiri semestra). U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije i Bolonjskom deklaracijom, student nakon završetka master studija stiče akademski naziv Master ekonomista.

Koja znanja i kompetencije se stiču, koje su mogućnosti za zaposlenje?

Savladavanjem studijskog programa studenti su osposobljeni za analizu, planiranje i donošenje investicionih odluka u: poslovnim bankama, brokersko-dilerskim društvima, investicionim fondovima, penzionim fondovima i osiguravajućim društvima, Narodnoj banci Srbije, Komisiji za hartije od vrednosti i drugim regulatornim organima, na berzi, centralnom registru i drugim institucijama finansijskog sistema Srbije, revizorskim kućama, konsultantskim agencijama, kao i u svim drugim organizacijama i institucijama izvan sektora finansijskih usluga.

Na sledećim linkovima možete preuzeti knjigu predmeta i knjigu nastavnika.

Uslovi za upis

Na diplomske akademske – master studije mogu da se upišu kandidati koji su stekli visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama ekonomskog ili poslovnog usmerenja u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.

Kako se vrši rangiranje kandidata?

Rangiranje se obavlja na osnovu prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama, rezultata prijemnog ispita i intervjua.

Ko polaže prijemni ispit?

Prijemnog ispita oslobođeni su kandidati koji su završili Beogradsku bankarsku akademiju, Ekonomski fakultet, Fakultet organizacionih nauka i fakultete iz oblasti menadžmenta i biznisa. Kandidati koji nemaju završen odgovarajući fakultet polažu prijemni ispit (elektronski test) iz oblasti monetarne ekonomije, bankarstva i finansijskih tržišta.

Literatura za pripremu prijemnog ispita: F. S. Mishkin «Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta», Data Status, Beograd, 2007. Poglavlja – 1 (str. 3 – 22); 2 (str. 23 – 43); 4 (str. 61 – 84); 9 (str. 201 – 226); 10 (str. 229 – 257); 13 (str. 309 – 330); 15 (str. 357 – 372); 16 (str. 374 – 391); 17 (str. 393 – 408); 18 (str. 411 – 431); 26 (str. 616 – 626)

Koliko iznosi školarina i šta obuhvata?

Godišnja školarina (koja uključuje udžbeničku literaturu, polaganje ispita, prijavu i odbranu master rada, kao i uverenja i diplomu), iznosi 2.700 evra (plaćanje odjednom), odnosno 3.000 evra (plaćanje u 10 rata).

Napomena:
Kandidatima, koji su završili osnovne akademske studije ekonomskog ili poslovnog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju (240 ESPB), može se priznati odgovarajući broj bodova iz predmeta koje su polagali na osnovnim studijama, uz adekvatno umanjenje školarine (1 ESPB=50 Eura), o čemu odlučuje nadležna komisija.

Dokumenta potrebna za upis

Potrebna dokumenta:

  • Prijava na konkurs (formular dostupan na sajtu BBA)
  • Diploma osnovnih akademskih studija (original ili overena fotokopija)
  • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
  • 2 fotografije 3,5 x 4,5 cm