Master akademske studije – Informacione tehnologije u finansijama 60 ESPB

Studijski program zadovoljava visoko postavljene standarde kvaliteta Fakulteta i obrazovnog sistema u Srbiji, a u skladu je sa zahtevima banaka i drugih finansijskih institucija za obrazovanje ekonomista – koji su osposobljeni za rešavanje složenih bankarskih, finansijskih i drugih poslovnih problema primenom savremenih finansijskih informacionih tehnologija.

Finance

Osnovne informacije o studijskom programu

Vrsta studija
Master akademske studije

Naziv
Informacione tehnologije u finansijama

Broj ESPB bodova
60

Dužina trajanja
2 semestra (1 godina)

Akademski naziv
Master poslovni informatičar

PRIJAVA ZA UPIS

Studijski program master akademskih studija – Informacione tehnologija u finansijama 60 ESPB

Redni
broj
Naziv predmeta Šifra
predmeta
Semestar Broj
časova
ESPB
1. Finansijske tehnologije MIT001 1 7 8
2. Programiranje MIT007 1 7 8
3. Izborni blok 1 (1 od 3)
Finansijski menadžment MM0010 1 7 8
Bankarski menadžment MB0008 1 7 8
Metodologija naučnih istraživanja MM0001 1 7 8
4. Napredna poslovna analitika MIT002 2 7 8
5. Izborni blok 2 (1 od 3)
Marketing informacioni sistemi MM0005 2 7 8
Upravljanje projektima MM1004 2 7 8
Analiza finansijskih izveštaja MB0011 2 7 8
6. Stručna praksa MBF001 2 6 3
7. Studijsko-istraživački rad MBF002 2 6 7
8. Master rad MBF003 2 1 10

Svrha studijskog programa

Saglasno misiji, viziji i ciljevima Beogradske bankarske akademije, svrha studijskog programa master akademskih studija Informacione tehnologije u finansijama sadržana je u sledećem:

 • da studentima pruži teorijska i praktična znanja i veštine za upravljanje tokovima informacija, kao poluautomatskim procesima i sistemima koji prikupljaju, čiste, integrišu i štite podatke na sistematski i održiv način;
 • da kod studenata razviju analitičke i logičke sposobnosti u formulisanju i rešavanju složenijih poslovnih problema, kroz razvijanje algoritama u oblasti savremenog biznisa, menadžmenta, finansija i bankarstva kako bi generisali predviđanja o budućim stanjima, ili radnjama kompanije;

 • da studentima pruži produbljena znanja za korišćenje savremenih softverskih platformi zasnovanih na veštačkoj inteligenciji za svrhu eksperimentisanja u kojima bi se testirale hipoteze o novim algoritmima i osiguralo da njihova rešenja daju željeni efekat;
  da studentima pruži širi konceptualni okvir na poslovanje kompanije u savremenom digitalnom dobu i simbiozu poslovnih funkcija u aktuelnoj digitalnoj transformaciji;

 • da studenti, sublimirajući znanja iz ekonomije i finansija razvijaju strategije i donose odluke kada algoritmi i mreže pokreću poslovni svet. 

Studijski program zadovoljava visoko postavljene standarde kvaliteta Fakulteta i obrazovnog sistema u Srbiji, a u skladu je sa zahtevima banaka i drugih finansijskih institucija za obrazovanje ekonomista – koji su osposobljeni za rešavanje složenih bankarskih, finansijskih i drugih poslovnih problema primenom savremenih finansijskih informacionih tehnologija.

Svrha studijskog programa je skladu sa osnovnim ciljevima osnivanja Fakulteta i strategijom njegovog razvoja, sa najnovijim tendencijama u razvoju obrazovnog sistema u Srbiji gde se posebna pažnja posvećuje podizanju akademskih standarda i povezivanju teorijskih i praktičnih znanja i obezbeđivanju kompetencija koje su društveno opravdane i korisne i koje doprinose digitalnoj transformaciji poslovanja banaka i drugih finansijskih institucija boljim poslovnim rezultatima i ekonomskom napretku zemlje.

Ciljevi studijskog programa

Saglasno misiji, viziji i ciljevima Beogradske bankarske akademije, svrha studijskog programa master akademskih studija Informacione tehnologije u finansijama sadržana je u sledećem:

 • da obrazuje master ekonomiste, koji su kompetentni za korišćenje savremenih finansijskih tehnologija u obavljanju poslovnih aktivnosti u poslovnim organizacijama iz realnog i finansijskog sektora;
 • da studentima pruži znanja i veštine za integrisanje aktuelnih programskih paketa u ekspertne sisteme, sisteme za podršku odlučivanju i drugih savremenih softverskih sistema, radi donošenja racionalnih strateških i taktičkih poslovnih odluka u pojedinim funkcionalnim područjima poslovanja banaka i drugih finansijskih institucija i poslovnih organizacija;
 • da se studenti osposobe da primenjuju savremene koncepte, metode i tehnike napredne analize podataka, radi kreiranja, vrednovanja i implementiranja poslovnih strategija;
 • da koriste naprednu poslovnu analitiku u analizi finansijskih izveštaja, kako bi predvideli buduće šanse i mogućnosti kompanije, uz istovremeno minimiziranje slabosti i izbegavanje pretnji u okruženju savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija;
 • da kod studenata razviju holistički pristup u rešavanju poslovnih problema kroz izgradnju marketing informacionog sistema i korišćenje savremenih društvenih mreža u identifikovanju lojalnih klijenata i razvijanju dugoročnih poslovnih odnosa sa lojalnim klijentima koji imaju najveću doživotnu vrednost za kompaniju;
 • da kod studenata razviju veštine pregovaranja, komunikacione, računarske i druge poslovne veštine koje su neophodne za razvoj i upravljanje različitim projektima, korišćenjem standardnih i agilnih metodologija za upravljanje projektima;
 • da studente pripreme za promene koje donose međunarodni i evropski standardi u savremenom digitalnom dobu i aktuelnoj digitalnoj transformaciji;
 • da kod studenata razvije svest o značaju i potrebi permanentnog obrazovanja, doživotnog učenja i napredovanja kako u akademskoj karijeri (upisivanjem i završavanjem doktorskih studija) tako i u profesionalnoj karijeri.

 

Uslovi za upis

Na diplomske akademske – master studije mogu da se upišu kandidati koji su stekli visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama ekonomskog ili poslovnog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju.

Kako se vrši rangiranje kandidata?

Rangiranje se obavlja na osnovu prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama, rezultata prijemnog ispita i intervjua.

Ko polaže prijemni ispit?

Prijemnog ispita oslobođeni su kandidati koji su završili Beogradsku bankarsku akademiju, Ekonomski fakultet, Fakultet organizacionih nauka i fakultete iz oblasti menadžmenta i biznisa. Kandidati koji nemaju završen odgovarajući fakultet polažu prijemni ispit (elektronski test) iz oblasti monetarne ekonomije, bankarstva i finansijskih tržišta.

Literatura za pripremu prijemnog ispita: F. S. Mishkin «Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta», Data Status, Beograd, 2007. Poglavlja – 1 (str. 3 – 22); 2 (str. 23 – 43); 4 (str. 61 – 84); 9 (str. 201 – 226); 10 (str. 229 – 257); 13 (str. 309 – 330); 15 (str. 357 – 372); 16 (str. 374 – 391); 17 (str. 393 – 408); 18 (str. 411 – 431); 26 (str. 616 – 626)

 

Dokumenta potrebna za upis

Potrebna dokumenta:

 • Prijava na konkurs (formular dostupan na sajtu BBA)
 • Diploma osnovnih akademskih studija (original ili overena fotokopija)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
 • 2 fotografije 3,5 x 4,5 cm