Međunarodno priznate master akademske studije

Master akademske studije 60 ESPB

Informacione tehnologije u finansijama

Master akademske studije 60 ESPB

Bankarstvo, finansije i
biznis

Master marketing menadžment

Master akademske studije 60 ESPB

Marketing menadžment