Zašto da studiram bankarstvo i finansije?

Zašto su bankarstvo i finansije jedan od najpopularnijih polja obrazovanja koja privlače najbolje studente danas? Postoji sledećih pet razloga zašto bankarstvo i finansije ostaju primarni izbori najambicioznijih studenata.

1. Brzo, kontinuirano napredovanje u karijeri u okruženju koje se stalno menja i donosi nove izazove

Potrebe i načini poslovanja savremenog poslovnog sveta veoma se brzo menjaju i zahtevaju od onih koji rade u ovom sektoru usvajanje novih znanja i brzu primenu u praksi. Ako vas pritom ponese uzbuđenje na berzi ili mogućnosti dugoročnih investicionih planiranja u najboljim bankama i finansijskim institucijama sveta ne zaboravite da je fundamentalno obrazovanje u ovoj oblasti veoma važno.

2. Mogućnost usavršavanja i razvoja

Velike kompanije koje zapošljavaju svršene studente bankarstva i finansija kroz sistem svog poslovanja i brige o zaposlenima nude mogućnosti konstantnog usavršavanja i razvoja. Rad u kompanijama kao što su EBRD, EY, Raiffeisen bank, World Bank i OECD daje privilegiju zaposlenima da uče i usavršavaju se na višedecenijskom iskustvu.

3. Plata i beneficije

Prosečna plata u finansijskom sektoru je među najvišima u svetu pa i kod nas. Pored plate ova zanimanja donose i privilegiju dodatnih beneficija kao što su bonusi, privatno zdravstveno osiguranje i briga o porodici.

4. Putovanja i rad u inostranstvu

Rad u finansijskim institucijama donosi mogućnost putovanja u zemlji i inostranstvu. Ovo je jedan od razloga zbog čega ovo zanimanje postaje sve popularnije među mladim ljudima. Možete se lako naći na radnom mestu u nekom od svetskih finansijskih centara u Evropi ili na drugom kontinentu kao što su London, Njujork, Singapur ili Hongkong. Već tokom studija, ukoliko ste ambiciozni, uz pomoć programa razmene možete steći iskustvo na nekim od ovih destinacija.

5. Dugoročno planiranje karijere

Kada jednom započnetne posao u finansijskom sektoru mogućnosti napredovanja postaju neograničene. Sve zavisi od vaše lične spremnosti da učite. Niste ograničeni samo na finansijski sektor. Kada jednom u vašem CV-ju navedete iskustvo ostvareno u nekoj od svetskih finansijskih institucija mnoga vrata će biti otvorena za vas.