Stručna praksa

Zašto je važna stručna praksa?

U uslovima veoma dinamičnog poslovnog okruženja, kvalitet obrazovnog procesa se sve više meri stepenom osposobljenosti studenata da teorijska znanja i veštine koje su stekli tokom studiranja na fakultetu primene u realnom poslovnom okruženju. BBA je prepoznala ovu potrebu i kroz obavezan predmet u studijskim programima osnovnih i master studija, svojim studentima omogućila da određeno vreme provedu u poslovnom okruženju kao i da im pomogne u stručnom profilisanju i daljem karijernom usmeravanju.
Realizacija stručne prakse u finansijskim organizacijama (bankama, osiguravajućim kompanijama, investicionim fondovima, penzionim fondovima) i kompanijama omogućava studentima da se upoznaju sa konkretnom organizacijom, njenom strukturom, procesima rada i specifičnostima njenog poslovanja. U tom kontekstu su studenti u prilici da usvoje praktična znanja iz poslovnih finansija, bankarskog menadžmenta, operativnog menadžmenta, IT menadžmenta, menadžmenta ljudskih resursa, marketinga u finansijskim institucijama.

Kako se izvodi stručna praksa?

Stručna praksa se realizuje u okviru programa osnovnih i master studija. Sadržaj stručne prakse je koncipiran u skladu sa ciljevima prakse i specifičnostima studijskog programa. Student obavlja stručnu praksu u partnerskim institucijama (finansijskim organizacijama i kompanijama) sa kojima fakultet ima zaključene ugovore o poslovnoj saradnji. Student može i sam da pronađe organizaciju u kojoj će obaviti praksu, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Fakultet na početku školske godine u saradnji sa partnerskim institucijama definiše plan stručne prakse u kome se precizira broj obezbeđenih praksi i dinamika njene realizacije. Ukoliko se opredeli za stručnu praksu u realizaciji Fakulteta, student se na portalu BBA prijavljuje online za obavljanje stručne prakse u određenoj organizaciji. Uput za stručnu praksu predstavlja osnovu za upućivanje studenta na praksu i on se dostavlja licu (mentoru – koordinatoru) nadležnom za izvođenje stručne prakse. Po obavljenoj praksi, student prilaže overeni izveštaj o obavljenoj stručnoj praksi.

Mogućnosti koje donosi stručna praksa

Stručna praksa omogućava:

 • svojevrsnu pripremu studenata za buduću poslovnu karijeru,
 • kvalitetnije povezivanje teorijskih i praktičnih znanja, uz podršku iskusnih stručnjaka, čime se podižu kapaciteti i spremnost studenata da se, neposredno nakon završetka studija, efikasno uključe u poslovne procese,
 • uspostavljanje i prihvatanje pravih vrednosti koje su bitne za buduću poslovnu karijeru: posvećenost poslu, odgovornost, profesionalizam u ponašanju i odnosu prema obavezama,
 • unapređivanje nivoa poslovne komunikacije i razvijanje sposobnosti timskog rada.

Fakultet je tokom prethodnih godina ostvario uspešnu saradnju sa velikim brojem renomiranih institucija:

Banke

Komercijlan banka logo
Aik banka logo
Banka itesa logo
Erste banka logo
Eurobank logo
Procredit banka logo
Raiffesen banka logo
Sberbanka logo
Srpska banka logo

Osiguravajuće i revizorske kuće, lizing kompanije penzioni fondovi

 • AMS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD
 • GENERALI OSIGURANJE SRBIJA A.D.O.
 • DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD
 • WIENER STӒDTISCHE OSIGURANJE a.d.o.
 • GLOBOS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD
 • GRAWE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD
 • TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD
 • UNIQA OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD
 • „DUNAV
  društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima“
 • UNICREDIT LEASING SRBIJA DOO BEOGRAD
 • PORSCHE Leasing SCG d.o.o. Beograd
 • Ernst &Young d.o.o. Beograd
 • KPMG d.o.o.
 • Deloitte Consulting LLP
 • BAKER TILLY WB
 • RPS Audit and Consulting

Ostale institucije

 • AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA
 • ASSECO SEE
 • SEVOI GRUPA d.o.o. Beograd
 • ZEPTER International d.o.o.
 • AGENCIJA ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE
 • JUGOIMPORT SDPR J.P.
 • LINK CONSULTANTS INTERNATIONAL
 • EOS MATRIX
 • MMS Communications doo
 • RAČUNOVODSTVENA KUĆA UNIJA
 • EKONOMSKO-FINANSIJSKA REVIZIJA d.o.o.
 • Beogradska berza
 • DDOR GARANT A.D.
 • PRICEWATERHOUSECOOPERS D.O.O.