1. Peti okrugli sto Značaj sistema osiguranja depozita za stabilnost finansijskog sistema Srbije, 7. novembar 2022.
 2. Četvrti okrugli sto Značaj sistema osiguranja depozita za stabilnost finansijskog sistema Srbije, 9. novembar 2021.
 3. Treći okrugli sto Značaj sistema osiguranja depozita za stabilnost finansijskog sistema Srbije,  4. novembar 2020.
 4. Seminar Kriptovalute, 7. februar 2020.
 5. Seminar Portfolio menadžment, 3. februar 2020.
 6. Drugi okrugli sto Značaj sistema osiguranja depozita za stabilnost finansijskog sistema Srbije,  30. oktobar 2019.
 7. Prvi okrugli sto Značaj sistema osiguranja depozita za stabilnost finansijskog sistema Srbije,  30. oktobar 2018.
 8. Stručni skup Savremena preduzetna škola, 7. i 8. septembar 2018.
 9. Tribina Mogućnosti srpske privrede u aktuelnim okolnostima, 14. februar 2017.
 10. Obuka Upravljanje investicijama, 26. i 27. april 2016.
 11. Seminar Islamsko bankarstvo, 29. oktobar 2015.
 12. Obuka iz Analize finansijskih izveštaja za zaposlene u francuskim kompanijama, maj 2015. godine
 13. Seminar Proces istraživanja tržišta namenjen članovima Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine, mart 2015. godine
 14. Kurs Finansijske i makroekonomske pouke iz doba Velike depresije, januar 2015. godine
 15. Kurs FOREX trgovanje za početnike, april 2014. godine
 16. Aktuarska obuka za polaganje ispita za sticanje licence ovlašćenog aktuara– životnoosiguranje, nivoa 3A, januar 2014. godine
 17. Kursevi Veština komuniciranja, timski rad i time management, novembar 2014. godine
 18. Seminar Biznis plan i preduzetništvo – identifikacija i formulisanje preduzetničke ideje u formi biznis plana namenjen stručnom usavršavanju nastavnicima srednjih škola u Kruševcu, septembar 2013. godine
 19. Aktuarska obuka za polaganje ispita za sticanje licence ovlašćenog aktuara – finansijsko izveštavanje – nivo 5B, septembar 2013. godine
 20. Seminar iz primenjene ekonometrije, jun 2013. godine
 21. Akturska obuka za polaganje ispita za sticanje licence ovlašćenog aktuara- Investicije – nivo 5A, jun 2013. godine
 22. Takmičenje srednjoškolaca u okviru projekta Biznis plan i preduzetnička ideja, april 2013. godine
 23. Kreativna radionica Izrada biznis plana i preduzetništvo za učenike srednjih škola, april 2013. godine
 24. Seminar Komunikacija u nastavnom procesu namenjena nastavnicima srednjih škola u Novom Pazaru, mart 2013. godine
 25. Bloomberg Assessment Test – BAT, jun 2013. godine
 26. Takmičenje srednješkolaca u oviru projekta ZNANJE – Preduzetnička ideja i poslovniplan, april 2012. godine
 27. Seminar Veštine prezentovanja u saradnji sa „Ernst&Young“, mart 2011. godine
 28. Aktuarska obuka za polaganje ispita za sticanje licence ovlašćenog aktuara –Neživotnoosiguranje – nivo 2B, april 2011. godine
 29. Međunarodni naučni simpozijum Novi model privrednog razvoja Srbije, jun 2010. godine
 30. Okrugli sto Perspektive zapošljavanja i novi profesionalni zahtevi finansijskog sektora, mart 2010. godine
 31. Međunarodni festival Bank Press Fest 2010, mart 2010. godine
 32. Belgrade banking seminar (BBS), jun 2008. godine
 33. Tribina na temu Investicionih fondova, decembar 2007. godine
 34. Tribina na temu Dobrovoljnih penzijskih fondova, decembar 2007. godine
 35. Tribina Zaduživanje opština: obveznice ili bankarski krediti – najnovija iskustva iz Mađarske, decembar 2007. godine
 36. Međunarodni seminar Tržišta kapitala jugoistočne Evrope: Regulativa i usaglašenost, organizovan u saradnji sa FINRA – Financial Industry Regulatory Authority ex. NASD, University of Reading i IFC, novembar 2007. godine
 37. Obuka brokera, investicionih savjetnika i investicionih menadžera u Republici Srpskoj , kurs za brokere maj 2007.godine, kurs za investicione i portfolio menadžere jun 2007. godine
 38. Okrugli sto Tržište osiguranja u Srbiji – stanje i perspektive, maj 2007. godine
 39. Međunarodni seminar Tržišta kapitala jugoistočne Evrope, organizovan u saradnji sa NASD International i Reading univerzitetom, mart 2007. godine
 40. Kurs Upravljanje rizikom, februar 2006. godine