Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije predstavlja visokoškolsku ustanovu koja je utemeljena na iskustvu velikog broja univerzitetskih profesora, naučnika i eksperata iz ekonomije, biznisa, finansija, bankarstva, osiguranja i ostalih srodnih oblasti. Koncepcija, organizacija, metodi i tehnike rada Fakulteta u potpunosti opravdavaju naziv “School of excellence“, koji kompanijama, bankama i drugim finansijskim institucijama obezbeđuje stručnjake visokog stepena znanja i kompetencija.

Visok ugled u obrazovnom sistemu Srbije, i široj akademskoj zajednici, Fakultet je stekao na osnovu:

 • savremenih međunarodno priznatih studijskih programa
 • prvoklasnih (prevedenih) udžbenika koji se koriste na najprestižnijim inostranim univerzitetima i koji, pisani jasnim i razumljivim stilom, studentima omogućavaju da uz umeren napor steknu upotrebljiva (funkcionalna) znanja
 • nastavnika koji su maksimalno posvećeni studentima, kontinuirano ih podstičući na ostvarivanje boljih rezultata
 • razvijene saradnje sa uglednim inostranim univerzitetima iz Velike Britanije, Nemačke, Francuske, Italije i drugih zemalja koja omogućava razmenu studenata i nastavnika, kao irealizaciju zajedničkih projekata
 • studenata koji po završetku osnovnih, master ili doktorskih studija mogu relativno brzo da se zaposle u privatnom i javnom sektoru i profesionalno brzo napreduju i da ostvare visoke domete u akademskoj (naučnoj ili univerzitetskoj) karijeri u zemlji i inostranstvu.

Zbog svega navedenog, Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije već nekoliko godina unazad rangiran je kao jedan od najboljih fakulteta u oblasti društveno-humanističkih nauka

MISIJA FAKULTETA

Misija Fakulteta jeste obrazovanje stručnjaka visokog stepena znanja i kompetencija iz oblasti ekonomije i biznisa: bankarstva, finansija, računovodstva i marketinga, uz uvažavanje najviših akademskih sloboda, standarda i postizanje maksimalne vrednosti za ukupne napore studenta.

NAŠA VIZIJA

Naša vizija jeste da Fakultet, kao škola izvrsnosti, fokusiran na oblast ekonomije i finansija, postane lider u regionu.

NAŠE VREDNOSTI

 • Postavljanje studenata u centar pažnje uz uvažavanje ličnosti i brige o svakom studentu.
 • Stalni rad na motivaciji i praćenju studenata u ostvarivanju uspeha na studijama.
 • Briga o zapošljavanju studenata.
 • Studijski programi visokog stepena usklađenosti sa potrebama poslodavaca i akademskim standardima.
 • Poštovanje najviših akademskih i profesionalnih međunarodnih standarda.
 • Saradnja sa bankama, osiguravajućim društvima, revizorskim kućama i drugim institucijama finansijskog sistema.
 • Prilagođavanje promenama i kontinuirana inovativna aktivnost.
 • Stalna izgradnja fer i korektnih međuljudskih odnosa i kreiranje prijatne radne atmosfere.
 • Politika otvorenih vrata.
 • Briga i odgovornost prema društvu.

NAŠI CILJEVI I ZADACI

 • Studentima – otvarati šanse za brzo zaposlenje i ostvarenje vrhunske profesionalne karijere.
 • Bankama, osiguravajućim kompanijama i drugim finansijskim institucijama – kontinuirano obezbeđivati stručnjake visokog stepena znanja i profesionalnih kompetencija.
 • Društvenoj zajednici – kontinuirano obezbeđivati vredan ljudski kapital u funkciji ukupnog društveno-ekonomskog razvoja.
 • Razvoj novih i unapređenje postojećih studijskih programa – usklađivati programe sa zahtevima globalnog okruženja, a naročito okruženja Evropske unije, Bolonjske deklaracije i potrebama tržišta rada.
 • Razvoj novih i unapređenje postojećih nastavnih metoda  – razvijati interaktivne metode, koristiti studije slučajeva iz domaće i međunarodne prakse i afirmisati praktičnu nastavu, podsticati naučno-istraživački rad i uključivati studente u ovaj proces.
 • Unapređenje efektivnosti i efikasnosti studija – uvoditi i održavati sistem praćenja kvaliteta programa i nastave u skladu sa najvišim međunarodnim, pre svega evropskim standardima usaglašenim sa Bolonjskom deklaracijom i Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije.
 • Obezbediti uslove – za kontinuirano obrazovanje kroz različite programe profesionalnog usavršavanja.