Zvonko Brnjas

Prof. dr Zvonko Brnjas
redovni profesor

Kontakt podaci i vreme prijema

Kabinet: 202

Vreme prijema:
ponedeljak: 12.00 – 13.00

Telefon: 011 26 21 730

E-mail: zvonko.branjs@bba.edu.rs

Osnovne studije

Korporativne finansije

Master studije

Finansisjki menadžment
Strategijski proces
Merdžeri i akvizicije
Korporativno upravljanje

Biografija

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Zvonko Brnjas rođen je 16. 08. 1955. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1979. godine gde je takođe završio i poslediplomske studije. Nakon toga završio je više specijalističkih i kurseva drugih dodatnih obuka, među kojima su značajniji: Vorbereitung, Durchfuhrung, Finanzierung Und Forderung Von Unternehmensgrundungen, Evropski centar za mir i razvoj (ECPD), Beograd i Management Akademie Mnnchen, Deutschland, 1991.; Energy Management in Small and Medium Scale Industries; RVB Institute, Maastricht i Univerzitet u Twente, Eindhoven, Holland, 1988; Industrial Project Cycle; RVB-International Institute, Delft, Holland, 1987.

Profesionalna karijera

Profesionalnu karijeru započeo je u Institutu za ekonomiku industrije iz Beograda. Nakon toga radio je u više instituta ekonomke orijentacije: Ekonomski institut u Beogradu, Institutu za tržišna istraživanja iz Beograda, Institutu ekonomskih nauka u Beogradu. Od 2007. Angažovan je kao profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji, gde je u periodu 2016-08 vršio funkciju prodekana za međunarodne odnose. Takođe, rukovodio je međunarodnim master studijskim programom pod nazivom Financial & Banking And Business Management koji su zajednički razvili BBA i SAA iz Torina, Italija.

U Institutima je učestvovao u realizaciji brojnih naučno-istraživačkih i konsalting projekata iz raznih oblasti: formulisanje poslovnih korporacija, priprema prethodnih i studija izvodljivosti, razvoj preduzetništva i MSP, procena vrednosti kapitala preduzeća, itd. Od 2001. godine učestvovao je na većem broju programa međunarodne tehničke pomoći finansiranim od strane međunarodnih organizacija kao što su USAID, EAR, CoE, GTZ/GIZ, SDC, SIDA, UNDP, UNIDO, i dr.

Važniji naučni radovi

 1. Milić, J. Ćurčić, M. Brnjas, Z. Čarapina, H. Ranđelović, J. Krinulović, K. Jovović, A. (2019). The Socio-Economic Impact Timeline in Serbia for Persistent Organic Pollutants (POPs), Journal: Science of the Total Environment, Str. 486-493; Izdavač: Elsevier
 2. Ćurčić, M. Milić, J. Čarapina, H. Ranđelović, J. Krinulović, K. Jovović, A, Brnjas, Z. (2016). Solid Waste Containing Persistent Organic Pollutants In Serbia -From Precautionary Measures to the Final Treatment (Case Study); Journal: UK, Waste Management & Research; Str. 1-9; Izdavač: SAGE Publishing, London: Academic Press
 3. Brnjas, Z. Radović – Marković, M. Golubović-Stojanović, A. (2019). Circular Economy as an Answer to the Global Development Challenges. In: RADOVIĆ-MARKOVIĆ, Mirjana (ur.), et al. Economy and Ecology : Contemporary Trends and Contradictions; Bologna, Italy: Filodiritto.
 4. Brnjas, Z. Bodroža, D. (2018). The role and importance of local economic development planning – A Case Study from Serbia; U monografiji: Finance and Insurance Sector Industry; Str. 207-222; Izdavač: Silver and Smith Publishers, London, UK Finance and Insurance Sector Industry
 5. Brnjas, Z. Tripunoski, I. (2017). Situational Analysis in the Function of Developing Company Competitive Advantage; U monografiji: Entrepreneurship: Types, Current Trends and Future Perspectives; Str. 134-153; Izdavač: Faculty of Business Economics and Entrepreneurship (BEE); Hilo: Akamai University; Great Britain: Institute of Social Entrepreneurship (IRESEED)
 6. Anđelić, S. Brnjas, Z. Domazet, I. (2017). Education and Entrepreneurship; U monografiji: Insights and Potential Sources of New Entrepreneurial Growth; Str. 383-393; Izdavač: Filodiritto Publisher Inforomatica
 7. Bajčetić, M. Brnjas, Z. Drašković, B. (2015). Economic Characteristics of Water Protection in the Water And Environmental Management; U: Proceedings / 3rd International Conference „New Functional Materials and High Technology“ NFMaHT 2015, Tivat, Montenegro, 29-30. June 2015, Str. 94-103; Izdavač: Institut himii rastvorov im .G.A. Krestova Rossiйskoй akademii nauk (IHRPAH) / G.A. Krestov Institute of Solution Chemistry of Russian Academy of Sciences (ISC-RAS)), iVANOVO, Russia
 8. Brnjas, Z. Ćurčić, M. Dedeić, P. (2015). Socio-Economic Aspect of Hazardous Chemicals Environmental; U: Proceedings/3rd International Conference „New Functional Materials and High Technology“ NFMaHT, Tivat, Montenegro, 29-30. June 2015; Str. 156-164, 496 str.; Izdavač: Institut himii rastvorov im.G.A. Krestova Rossiйskoй akademii nauk (IHRPAH) / G.A. Krestov Institute of Solution Chemistry of Russian Academy of Sciences (ISC-RAS), iVANOVO, Russia
 9. Stošić, I. Brnjas, Z. (2014). Opportunities and Obstacles for Composting Solid Waste: The Case of Small Size Municipality in Serbia; u monografiji: Toward Green Economy: Opportunities and Obstacles for Western Balkan Countries, urednik: Radović-Marković M, et al; Izdavač: Bloomington: Xlibris Publishing; Poglavlјe 1
 10. Brnjas, Z. Dedeić, P. (2012). Economic Integration and Development of Local Public Sector in Serbia; U monografiji: European Integration Process In Western Balkan Countries; Str. 624-647; Izdavač: Faculty of Economics of the University of Coimbra

Monografije i zbornici radova

 1. Grbić, V., Todić, D., Brnjas, Z., (2015), Savremene tendencije u polјoprivredi Evropske unije i problem navodnjavanja, Izdavač: Institut za ekonomiku polјoprivrede – Beograd
 2. Vigvardi, A., Raicevic, B., Brnjas, Z., (2003), Osnovi teorije državnog budžeta i finansijski poslovi samouprava, 293 st. Evropski pokret u Srbiji, Beograd / Prometej, Novi Sad
 3. Brnjas, Z., (2002) Kako pripremiti biznis plan, 136 st., Privredni pregled / Evropski pokret u Srbiji / GEA College, Ljubljana, Slovenija, IEN Beograd
 4. Brnjas, Z., (2000), Strategijski menadžment – teorijske osnove sa primerima iz prakse“, Privredni pregled, Beograd
 5. Brnjas, Z., (1995), Od male privrede do velikog biznisa – Strategija uspešnih privatnih jugoslovenskih preduzeća“, Omega, Beograd