Tijana Kaličanin

MSc Tijana Kaličanin
Asistent

Kontakt podaci i vreme prijema

Kabinet: 206

Vreme prijema:

utorak 12.00 – 13.00 na Fakultetu

četvrtak 17.00 – 18.00 online

Telefon: 011 26 21 730

E-mail: tijana.kalicanin@bba.edu.rs

Osnovne studije

Investicije u hartije od vrednosti

Master studije

Marketing istraživanje

Biografija

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Tijana Kaličanin je rođena u Beogradu 1991. godine. Tokom osnovne i srednje škole bila je stipendista Opštine Paraćin i dobitnik nagrade Dositeja – Fonda za mlade talente. Tijana je školske 2010/2011. upisala osnovne akademske studije na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Tokom osnovnih studija obavila je praksu u osiguravajućoj kompaniji Wiener Städtische a.d.o. Beograd. Bila je aktivan član studentske organizacije AIESEC Srbija i član studentskog parlamenta. Tijana je diplomirala 2013. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji sa prosekom 9,72.

Školske 2013/2014. godine upisala je master studije, smer Bankarstvo, finansije i biznis koji je završila sa prosekom 10,00 odbranivši rad pod nazivom „Tržišna koncentracija bankarskog sektora u Republici Srbiji“ pod mentorstvom profesora dr Hasana Hanića, redovni profesor kao i članovima komisije profesor dr Zoran Grubišić, redovni profesor i dr Vladimir Medan, docent. Tijanin master rad bio je jedini rad od strane Fakulteta predložen za godišnju nagradu Privredne komore Beograda za školsku 2015/2016. godinu. Master rad kao predlog za nagradu podržali su dr Ivana Domazet, Predsednik naučnog veća Instituta ekonomskih nauka, prof. dr Zoran Grubišić, prodekan i dr Jelena Galić, predsednik Izvršnog odbora AIK banke. Dobitnica je priznanja Fakulteta za izuzetne rezultate ostvarene tokom master akademskih studija.

Profesionalna karijera

Od oktobra 2014. godine počela je da radi kao Saradnik na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Akademska karijera kandidata Tijane Kaličanin počela je školske 2015/16. godine kada je angažovana na Beogradskoj bankarskoj akademiji kao student demonstrator za užu naučnu oblast Ekonomija i finansije na predmetu „Investicije u hartije od vrednosti“. Odlukom Nastavno-naučnog veća Beogradske bankarske akademije od 1. novemba 2017. izabrana je u zvanje Asistenta.

Učestvovala je u izradi sledećih naučnoistraživačkih studija i projekata: Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanja sa zahtevima EU, makroprojekat Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije br. 179015, rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić, Institut ekonomskih nauka, Beograd, 2018-2020.; Strategije razvoja nacionalnog brenda Crne Gore, naručilac: Ministarstvo ekonomije Crne Gore, rukovodilac projekta dr Ivana Domazet, Institut ekonomskih nauka, Beograd, 2018; Uloga i značaj eksportno kreditnih agencija za rast i razvoj privreda u tranziciji – važnost postojanja institucionalne podrške izvozu, naručilac: Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije, BBA, Beograd, 2017; Osnivanje privrednog društva Scania Leasing d.o.o., naručilac: Scania CV Aktiebolag, BBA, Beograd, 2017.

Važniji naučni radovi

 1. Lazarević Moravčević, M. Kaličanin, T. Lazić, M. (2019), Primena marketing koncepta u malim preduzećima. U: Izazovi savremenog marketinga. Beograd: Srpsko udruženje za marketing – SeMA-a
 2. Kaličanin, T. Kamenković, S. Simeunović, I. (2019), Comparative Analysis of Insurance Pemiums in Serbia and Bosnia and Herzegovina – Multiple Linear Regression Analysis Model, Economic Analysis, Vol. 52, No. 1
 3. Lazarević Moravčević, M. Kaličanin, T. Lazić, M. (2019), Analysis of external environment and its impact on business companies in Serbia. U: Global economic trends – challenges and opportunities: book of abstracts. Belgrade: Belgrade banking academy
 4. Kaličanin, T. Lazić, M. (2018), Evaluating the level of market concentration in insurance sector – the case of Serbia. U: RICHET, Xavier et al. (ur.). Western Balkans Economies in EU Integration. Nice: Cemafi International
 5. Kaličanin, T. Bugarčić, M. (2018), The influence of education level on economic growth in CEE region. U: DOMAZET, Ivana (ur.), Zubović, Jovan (ur.). Business and Applied Economics: book of abstract. Belgrade: Institute of Economic Sciences
 6. Kaličanin, T. Domazet, I. (2017), The level of competitiveness in the CEE region. U: HANIĆ, Hasan (ur.), VUKOVIĆ, Darko (ur.), KAMENKOVIĆ, Sandra (ur.). Europe and Asia. Belgrade: Belgrade Banking Academy
 7. Kaličanin, T. Hanić, E. (2017), Comparative analysis of the market power in the banking sectors. U: Economy of Integration, 5th Scientific Conference, Tuzla.
 8. Hanić, H. Kaličanin, T. Bodroža, D. (2017), Comparative Analysis of the Influence of FDI Inflows on Economic Development Between Serbia and Poland. Institute of Economic Research, No. 43/2017. Poland: Toruń
 9. Domazet, I., Kaličanin, T. Stošić, I. (2017), Analysis of resources in order to encourage the production of biomass energy. Ecologica, Vol. 24, No. 86
 10. Kaličanin, T. Hanić, A. (2016), Analysis of concentration in the financial sector. U: MINIĆ, Jelena et al. (ur.). Directions of structural changes in the EU accession process. Belgrade: Institute of economic sciences
 11. Kaličanin, T. Hanić, A. (2016), Comparative analysis of the degree of instability and uncertainties in banking sector in Serbia and selected Central and Eastern European Countries. U: RICHET, Xavier et al. (ur.). Europe and Asia: economic integration prospects. Nice: Cemafi International
 12. Kaličanin, T. Hanić, A. (2016), Comparative Analysis of Levels of Banking Sector Markets Concentration in CEE Region. Economic Analysis, Vol. 49, No. ½