Dr Tatjana Cvetkov – Čikošev
Predavač van radnog odnosa

Kontakt podaci i vreme prijema

Kabinet:

Vreme prijema:

Telefon: 011 26 21 730

E-mail: tatjana.cvetkov@nis.eu

Biografija

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Tatjana Cvetkov-Čikošev rođena je 21.8.1971. Diplomirala je 1995. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gde je završila i poslediplomske studije, sa prosečnom ocenom 9,50. Naučno zvanje magistar ekonomskih nauka stekla je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, odbranivši magistarsku tezu pod nazivom „Upravljanje ponudom turističkih agencija u savremenim tržišnim uslovima“. U periodu 1990-94 bila je član AISEC-a, međunarodne studentske organizacije. Član je medijske organizacije jugoistočne evrope (South East Europe Media Organisation) i konsultant u okviru organizacije jugoistočne i centralne Evrope za odnose sa medijima (South East Central Europe PR Organisation). Radila je kao asistent na projektima Balkan Point i bila predavač na više internacionalnih kongresa iz oblasti marketinga.

Doktorsku disertaciju, pod nazivom „ Razvoj i implementacija koncepta integrisanih marketing komunikacija na primeru industrije maziva“, odbranila je 2020. godine, na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Koautor je knjige: „Media Marketing and Business“ u izdanju SEEMO, Beč. Sertifikati iz oblasti: „Upravljanje projektima“, „Upravljanje personalom“, „Situaciono liderstvo“, „Veština poslovne prezentacije“, „Analiza investicija u hartije od vrednosti“.

Profesionalna karijera

Od 1996. godine, zaposlena je u Naftnoj Industriji Srbije, najvećoj naftnoj kompaniji u jugoistočnoj Evropi. Dugogodišnju kontinuiranu karijeru, od samostalnog referenta do Direktora marketinga i PR-a u delu kompanije koji se bavio ugostiteljstvom i turizmom i bio deo svetske mreže Lufthansa City Center, gradila je sa velikim entuzijazmom i liderstvom uz permanentno očuvanje integriteta kako sopstvenog, tako i kompanije u koju je utkala znanje, iskustvo i veštine.

Na osnovu trgovinskog sporazuma Ruske federacije i Republike Srbije, ruska kompanija Gazprom neft kupuje većinski deo državnog kapitala i od 2008. postaje većinski vlasnik kompanije koja od tada nosi naziv NIS Gazprom neft. Većinski vlasnik zadržava najbitnije (core) biznise u kompaniji, te tako 2010. godine gasi organizacioni deo koji se bavio turizmom i ugostiteljstvom – T.A. Follow me Lufthansa City Center, kada sa pozicije Direktora marketinga i PR-a, prelazi u Direkciju maziva na mesto Menadžera za marketing. “. U okviru NIS-ovog programa „Energija znanja“ održala je nekoliko predavanja na Ekonomskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti pozicioniranja brenda u hemijskoj industriji.

Važniji naučni radovi

 1. Čikošev, Cvetkov Tatjana (2023) „Digitalization in the Industries of Fuels and Motor Oils“ Proceedings 85, no. 1: 9. https://doi.org/10.3390/proceedings2023085009
 2. Cvetkov-Čikošev T., (2021). „Customer Experience and Integrated Marketing Communication in the Automotive Lubricants Market“, Economic Analysis: Applied Research in Emerging Markets, Vol 54 No 2 (2021), str. 86-81
 3. Cvetkov-Čikošev T., (2019). Development and Implementation of the Integrated Marketing Communications Concept, Economic Analysis: Applied Research in Emerging Markets, Vol 52, str. 36-47
 4. Domazet, I. Cvetkov Čikošev, T., (2019). Uloga digitalnog marketinga u razvoju i pozicioniranju brenda Nisotec, Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem „Izazovi savremenog marketinga“. Srpsko udruženje za marketing – SeMa, Beograd, pp. 101-111.
 5. Cvetkov-Čikošev, T., Srzentić, Z., Vitić-Ćetković, A. (2016). “Application of the Concept of Service Marketing in Travel Agencies”, conference: »Hospitality and Tourism – Interdisciplinary Approach«, 04 – 05. November 2016, Belgrade, str. 157-167.
 6. Cvetkov-Čikošev T. (2016). ”Business of travel agencies and application of modern management concepts”, conference: ”Tourism in function of development of the republic of Serbia- Spa Tourism in Serbia and Experiences of Other Countries”, 02.-04. Jun 2016; Vrnjačka Banja, Srbija, p.621-636.
 7. Cvetkov-Čikošev, T., Vitić-Ćetković, A. (2015). “Globalization and Changes in Consumer Behavior – Impact on the Business of Travel Agencies“, SITCON 2015:25. September 2015, Belgrade, p. 178-181
 8. South East Europe Media Organization. (2011). Media Marketing and Business, editor in chief Oliver Vujović, SEEMO, Wiena
 9. Vitić-Ćetković, A., Cvetkov-Čikošev T. (2009). “Savremeni modeli visokog obrazovanja kao specifičan faktor uspeha u turizmu i hotelijerstvu, naučni skup: Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji, 08-09.10.2009. Novi Sad, Srbija, str.113-115.
 10. Vitić, A., Cvetkov-Čikošev T. (2008). “Specifičnosti razvoja strategijskih alijansi u hotelijerstvu“, Konferencija: Trendovi u razvoju turizma i hotelijerstva, 09. i 10. oktobar 2008. Novi Sad, Srbija, str.145-147.
 11. Cvetkov-Čikošev T., Vitić, A. (2007). „Perspektive razvoja održivog turizma u Srbiji“, Hotellink br. 9- 10 , VII/4, Časopis za teoriju i praksu hotelijerstva (UDK 640.4), Beograd, str. 155-160.