Sonja Radenković

Dr Sonja Radenković
vanredni profesor

Kontakt podaci i vreme prijema

Kabinet: 207

Vreme prijema:

sreda 12.00 – 13.00 na Fakultetu

sreda 19.00 – 20.00 online

Telefon: 011 26 21 730

E-mail: sonja.radenkovic@bba.edu.rs

Osnovne studije

Uvod u informacione sisteme

Projektovanje i razvoj informacionih sistema

Baze podataka

Upravljacki informacioni sistemi

Digitalne finansije

Master studije

Programiranje

Finansijske tehnologije

Upravljanje projektima

Biografija

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Sonja D. Radenković rođena je 12.02.1981. godine u Đakovici. Osnovnu i srednju školu završila je u Leposaviću. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na odseku za Informacione sisteme i tehnologije na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu kao najbolji student u generaciji sa prosečnom ocenom 9,53. Tokom studija nagrađivana je za izuzetne akademske rezultate od strane Norveške vlade i Studentskog Centra Srbije.
Stručno se usavršavala na studijskim boravcima na North-West Regional College Londonderry, Velika Britanija, na University of National and World Economy Sofija, Bugarska, na Salzburg University of Applied Sciences, Austrija, i na Hochshule Geiseinheim University Geiseinheim, Nemačka.

Njene oblasti interesovanja su: softversko inženjerstvo, veštačka inteligencija, informacioni sistemi, digitalna transformacija, tehnološki podržano učenje, upravljanje znanjem, upravljanje projektima. Autor je brojnih radova iz ovih oblasti.
Član je GOOD OLD AI (www.goodoldai.org) istraživačke mreže koja je locirana u laboratoriji za veštačku inteligenciju Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Član je Project Task Group i direktor istraživačkog centra za finansijski menadžment u European Marketing and Management Association (EUMMAS) – organizaciji koja povezuje lidere u akademskim institucijama i u biznisu koji treba da doprinesu lokalnom, regionalnom i globalnom prosperitetu i izgradnji kapaciteta radi suočavanja sa aktuelnim izazovima.

Profesionalna karijera

Svoje radno iskustvo Sonja D. Radenković započela je još za vreme studija. U periodu jul – novembar 2001. radila je kao Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE International Language Interpreter. Svoje angažovanje nastavila je na Fakultetu organizacionih nauka u periodu oktobar 2003 – oktobar 2004. kao laborant na predmetu Programski jezici i prevodioci. Po završetku studija, u periodu oktobar 2004 – jun 2005. bila je angažovana kao saradnik u nastavi na predmetu Projektovanje programa.

Od oktobra 2005. godine do marta 2020. godine bila je zaposlena je na Visokoj ekonomskoj školi strukovnih studija Peć-Leposavić. Tu je izabrana u sva zvanja u strukovnom obrazovanju: asistent, predavač i profesor strukovnih studija u oblasti informacionih sistema. Izabrana je za naučnog saradnika iz oblasti informacionih sistema na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Birana je u zvanje docenta i vanrednog profesora na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, Union Univerziteta Beograd. Radila je i kao nacionalni konsultant za digitalnu pismenost na OSCE i UNDP projektima. Udata je i ima dva sina.

Važniji naučni radovi

 1. Petkovic, B., Agdas, A. S., Zandi Y., Nikolic, I., Denic, N., Radenković, S. D., Almojil, S. F., Roco-Videla, A., Kojic, N., Zlatkovic, D., Stojanovic, J. (2021). Neuro fuzzy evaluation of circular economy based on waste generation, recycling, renewable energy, biomass and soil pollution. Rhizosphere Volume 19, 2021. Elsevier. ISSN: 2452-2198. (SCI: IF=3.129)
 2. Kovačević, A., Radenković, S.D. (2020). SAWIT—Security Awareness Improvement Tool in the Workplace. Applied Science 2020, 10, 3065. MDPI. ISSN: 2076-3417. (SSCI: IF=2.474)
 3. Hanić, H., Radenković, S.D., Bugarčić, M. (2020). Intelligent Data Analysis of Commercial Bank Customers in Proceedings of the 12th International Scientific Conference EMERGING TRENDS IN BUSINESS ECONOMICS: TOWARDS COMPETITIVENESS, DIGITALIZATION AND FINANCIAL INNOVATION. Belgrade. October 2020.
 4. Radenković, S.D. Šaranović, J. Stojanović, B. Kostić, Z. Jokić, B. (2018). Applying Intellectual Capital in Improving Agri-industry at Republic of Serbia. Economics Of Agriculture, 65(2), 2018 659-671.
 5. Radenkovic, S.D. (2018). Transformation of Knowledge Management Tools by using Machine Learning Techniques in Proceedings of The International Scientific Conference Innovations as the Development Driver, Belgrade (CD Edition)
 6. Radenković, S. D. Milikić, N. Jovanović, J. Devedžić, V. (2017). Enhancing Workplace Learning Activities in Intelligent Learning Extended Organisations, Progress in Education Volume 49, Nova Science Publishers New York, pp. 113 – 147
 7. Radenkovic, S.D. Jovanovic, J. Devedzic, V. (2015). Service-Oriented Development of Content and Knowledge Provision Tool in Proceedings of eLmL 2015, The Seventh International Conference on Mobile, Hybrid, and On-line Learning, Lisbon, Portugal, February 2015, IARIA 2015, pp. 37-43
 8. Radenkovic, S.D. Devedzic, V. Jovanovic, J. Jeremic, Z. (2014). Content and Knowledge Provision Service – a Way to Build Intellectual Capital in Learning Organizations, Knowledge Management Research & Practice (KMRP) Special Issue: Towards an Intellectual Capital-Based View on the Firm, June 2014, Volume 12, Issue 2. Springer-Verlag, Germany. ISSN: 1477-8238. (SSCI: IF:=1,069)
 9. Devedžić, M. Devedžić, V. Radenković S. D. (2012). Web Service Support for Collaboration between Demographers, Computer Science and Information Systems / ComSIS 2012, Vol. 9, No. 2, pp. 943-960. ISSN: 1820-0214 (SSCI: IF=0,625).
 10. Radenković, S., Krdžavac, N., Devedžić, V.(2009): An Assessment System on the Semantic Web, Annals of Information Systems, Special Issue on Semantic Web & Web 2.0. Springer-Verlag, Berlin, Germany
 11. Radenković, S., Devedžić, V., Krdžavac, N. (2008). An Intelligent Framework for Assessment Systems, Semantic Web Technologies for e-Learning, Edited by Darina Dicheva, Riichiro Mizoguchi, Jim Greer, IOS Press, Volume 4 The Future of Learning
 12. Radenkovic, S., Krdzavac, N., Devedzic, V. (2008). Towards more Intelligent Assessment Systems, Technology Enhanced Learning, IGI-Global publishing, USA, April 2008, pp. 257-283.

Monografije i zbornici radova

 1. Radenković, S. D. (2020). Uvod u informacione sisteme. Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije. Union Univerzitet Beograd. 2020. ISBN: 978-86-7852-058-7.
 2. Radenković, S. D. (2020). Elektronsko poslovanje i njegova primena. Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije. Union Univerzitet Beograd. 2020. ISBN: 978-86-7852-059-4.
 3. Denić, N. M. Radenković, S. D. (2019). Elektronsko poslovanje, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 4. Radenković, S. D. Milosavljević, S. (2017). Informatika – praktikum laboratorijskih vežbi, Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću
 5. Backović, N. Radenković, S.D. Đelošević, I. Novičić, M. (2009). Elektronsko poslovanje i Internet marketing, Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću