Zoran Grubišić

Prof. dr Zoran Grubišić
redovni profesor

Kontakt podaci i vreme prijema

Kabinet: 206

Vreme prijema:
utorak 12.00 – 13.00 na Fakultetu
utorak 17.30 – 18.30 online

Telefon: 011 26 27 272

E-mail: zoran.grubisic@bba.edu.rs

Osnovne studije

Makroekonomija
Korporativne finansije
Investicije u hartije od vrednosti

Master studije

Međunarodne finansije i globalno poslovanje
Finansijski menadžment
Analiza investicija u hartije od vrednosti

Doktorske studije

Međunarodne finansije II
Investicije

Biografija

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Zoran Grubišić rođen je 27. septembra 1970. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1994. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,60 kao drugi najbolji student u generaciji. Proglašen je za studenta sa najvišim prosekom na II godini studija. U periodu 1992-94 bio ja član Saveta Ekonomskog fakulteta, iz redova studenata, a 1994. godine obavljao je i funkciju studenta prodekana. Na istom fakultetu je završio poslediplomske studije na smeru Međunarodna ekonomija i 1999. godine odbranio magistarski rad pod naslovom «Hiperinflacija i platnobilansni deficit u zemljama u razvoju». Godine 2004. odbranio je doktorsku disertaciju «Uporedna analiza koncepcija stabilizacione politike» iz uže naučne oblasti ekonomije i finansija.

Zvanje međunarodnog eksperta za vrednovanje investicionih projekata stekao je 1995. godine na Evropskom centru za mir i razvoj (ECPD). Iste godine je stekao i zvanje ovlašćenog procenjivača vrednosti kapitala na specijalističkom kursu u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Profesionalna karijera

Posle diplomiranja, 1995. godine zaposlio se u Saobraćajnom institutu – CIP kao stručni saradnik na istraživanjima. Učestvovuje u izradi većeg broj naučnoistraživačkih studija i projekata iz oblasti finansijskog konsaltinga, procene vrednosti kapitala, ocene opravdanosti investicionih projekata (za potrebe Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj). Bio je rukovodilac projekta »Biznis plan ŽTP-a« koji je rađen za potrebe EBRD. Od 2000-2002, bio je angažovan u svojstvu asistenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na predmetu Teorija i planiranje privrednog razvoja.

Od 2002. do 2008. godine bio je zaposlen na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo, a od 2008. godine do danas radi na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Godine 2013. biran je u zvanje redovnog profesora Univerziteta Union u Beogradu. Od 2016. godine obavlja funkciju prodekana za međunarodnu saradnju.

Važniji naučni radovi

 1.  Ozer, M. Kamenković, S. Grubišić, Z. (2020), Frequency domain causality analysis of intra and inter-regional return and volatility spillovers of South-East European (SEE) stock markets. Economic research, ISSN 1848-9664, Vol. 33, No. 1
 2. Tomljanović, M. Grubišić, Z. Kamenković, S. (2019), Deindustrialization and Implementation of Industry 4.0: Case of The Republic of Croatia. Journal of Central Banking: theory and practice, ISSN 1800-9581, Vol. 8, No. 3
 3. Grubišić, Z. Kamenković, S. Zdravković, A. (2018), Impact of government balance and exchange rate regime on current account during the economic cycle: evidence from CEE countries. Proceedings of Rijeka Faculty of Economics, ISSN 1331-8004, Vol. 36. No. 1
 4. Tomljanović, M. Grubišić, Z. Huđek, I. (2018), Process of Deindustrialization in Montenegro. Journal of Central Banking: theory and practice, ISSN 1800-9581, Vol. 7, No. 2
 5. Marchitelli, A. Kamenković, S. Grubišić, Z. (2016) Correlation between oil and U.S. stock prices, what companies are resilient the most in energy sector. Facta Universitatis. Series, Economics and Organization, ISSN 2406-050X. [Onlajn izd.], Vol. 13, No. 3
 6. Duran, E. Grubišić, Z. Redžepagić, S. (2016), Application of modern portfolio theory on the international diversification of investment portfolio. У: KANDŽIJA, Vinko (ur.), KUMAR, Andrej (ur.). Economic integrations, competition and cooperation = Intégrations, économiques, concurrence et cooperation. Nice: Cemafi international
 7. Grubišić, Z. (2016), Exchange rate risk, capital inflow and credit activity in Western Balkan countries. У: RICHET, Xavier, REDŽEPAGIĆ, Srđan. Western Balkans integrating the EU: challenges, policies, issues. France: CEMAFI International
 8. Grubišić, Z. Kamenković, S. (2014), A debate on different exchange rate regime and macroeconomic performances in SEE countries. Actual problems of Economics, National Academy of Management Kiev, ISSN 1993-6788, Vol.151, No. 1
 9. Kamenković, S. Grubišić, Z. (2013), Predicting economic activity in Serbia by constructing Serbian leading economic indicator (SERLEI). Industry = Industrija, Ekonomski institut, Beograd, Vol. 41, No.2
 10. Grubišić, Z. Ivanović, P. Fabris, N. (2011), Financial System Integration of Serbia in the European Financial System. Serbia and the European Union: Economic lessons from the new member states, University of Coimbra – Faculty of Economics, Coimbra, Portugal, Institute of Economic Sciences, Belgrade and Belgrade Banking Academy. Coimbra, Portugal
 11. Grubišić, Z. Zarić, S. Vuković, D. (2011), FDI Inflow in SEE Countries and its Consequences in the Context of the Financial Crisis. Proceedings of the 5th International Scientific Conference: Finance and the Performance of Firms in Science, Education, and Practice, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic
 12. Grubišić, Z. Đukić, M. Redžepagić, S. (2010), The Principle of Impossible Trinity: Does it Count for Serbia during the Pre-crisis and Post-crisis Period?. Influence of Global Economic Crisis on CEE Region: Possible Way Out. The Technical University of Kosice, Faculty of Economics, Kosice

Monografije i zbornici radova

 1. Grubišić, Z. (editor), Hanić, H. (editor), Kamenković, S. (editor). (2019), Global Economic Trends: challenges and opportunities: book of abstracts. Belgrade: Belgrade Banking Academy, Faculty of Banking, Insurance and Finance, ISBN 978-86-7852-052-5
 2. Richet, X. (editor), Özer, M. (editor), Grubišić, Z. (editor), Domazet, I. (editor). (2016), Europe and Asia: economic integration prospects. [Nice]: CEMAFI International, ISBN 979-10-96557-02-8
 3. Richet, X. (editor), Hanić, H. (editor), Grubišić, Z. (editor). (2015), New еconomic policy reforms. Belgrade: Belgrade Banking Academy. ISBN 978-86-7852-036-5
 4. Hanić, H. (editor), Özer, M. (editor), Grubišić, Z. (editor), Domazet, I. (editor). (2013), Post-crisis recovery. Belgrade: Belgrade Banking Academy. ISBN 978-86-7852-034-1