Nikola Seneši

Dr Nikola Seneši

predavač van radnog odnosa

Kontakt podaci

E-mail: nikola.senesi@bba.edu.rs

Master studije

Korporativne Finansije
Investicije u HOV

Biografija

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Nikola Seneši je rođen 1974 godine u Beogradu. Posle završenog francuskog liseja „Descartes“ i druge ekonomske škole, završava Ekonomski Fakultet u Beogradu 2001. Na istom fakultetu magistrira 2011 godine i stiče zvanje magistra poslovne ekonomije. Pored toga završava i Executive Master na HEC-u 2007. Doktorat je odbranio na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji 2018 na temu „Primena indeksnog modela procene vrednosti na portfolio kolaterala nekretnina u poslovnim bankama Srbije“.

Pored akademskog obrazovana Nikola Seneši 2012 godine postaje član najznačajnije svetske organizacije Veštaka (Royal Institute of Chartered Surveyors). 2018 godine u okviru iste organizacije dobija najvišu designaciju FRICS. U ovoj organizaciji vrši poslove ispitivanja i predsedavanja bordom ispitivača kadidata za članove. Sudski je veštak ekonomsko finansijske oblasti uže specijalnosti procena vrednosti kapitala i imovine.

Profesionalna karijera

Tokom Svoje karijere Nikola Seneši je na bankarskim poslovima (Societe Generale i CAIB), kao lokalni i regionalni finansijski direktor kompanije Oracle kao i u poslovima investicionog menadžmenta i upravljanja komercijalnim nepokretnostima. Do 2007 je bio regionalni direktor investicionog fonda Silverleaf za jugoistočnu evropu i zamenik generalnog direktora kompanije CBRE za Srbiju i Crnu Goru.

Od 2007 godine, Nikola Seneši razvija kompaniju Wolf Mcgill čiji je danas većinski vlasnik. U okviru ove kompanije razvijeno je više više linija biznisa kao što su NAI WMG (deo NAI Global-a) kojije vodeća regionalna kompanija za procene vrednosti nepokretnosti, Hotel Brain kao i najznačajnijeg akreditovanog centra za obuku procenitelja vrednosti nepokretnosti. Od 2019. godine Nikola Seneši postaje predsednik Udruženja Samostalnih Sudskih Veštaka i Procenitelja Vrednosti.