Asistent

Predmeti na kojima je angažovana: Finansijsko računovodstvo

Kabinet: 310

Vreme prijema: po dogovoru uz najavu mail-om

Telefon: 26 35 823

E-mail: danijela.stojanovic@bba.edu.rs

Biografija

Danijela Stojanović diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine, na smeru “Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina”. Tema diplomskog rada: “Informaciona podrška izradi biznis plana”.

Na istom fakultetu je magistrirala 2010. godine (prosečna ocena 9,89) na temu „Informaciono-komunikaciona podrška razvoju elektronske trgovine“, sa analizom studije slučaja u „Železnicama Srbije“.

Trenutno je student treće godine doktorskih studija na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, studijski program “Informacioni sistemi i kvantitativni menadžment”, izborno područje “Elektronsko poslovanje”. Tema doktorske disertacije: “Model srednjoškolskog e-obrazovanja zasnovan na tehnologijama Interneta inteligentnih uređaja”.

Od 2005. godine radi kao nastavnik ekonomske grupe predmeta u Petoj ekonomskoj školi „Rakovica“ u Beogradu, koju je i sama završila. Položila je državni ispit za licencu nastavnika 2009. godine.

Od školske 2015/16 godine angažovana je na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije kao asistent na predmetu Finansijsko računovodstvo.

Od septembra 2018. godine zaposlena je u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu kao istraživač saradnik.

Od 2018. godine. saradnik je Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, i član komisije za pregledanje programa stručnog usavršavanja u oblasti “Stručni predmeti u srednjem stručnom obrazovanju”.

Učesnik je velikog broja domaćih i međunarodnih seminara i konferencija iz oblasti ekonomije, menadžmenta, informatike i obrazovanja.

Predsednik je Nadzornog odbora Odbojkaškog kluba “Železničar” iz Beograda od 2012. godine.

Udžbenici i monografije

 • Recenzent udžbenika „Finansijsko poslovanje“ za 3. razred ekonomske škole, autori udžbenika: dr Dušan Marković i dr Sandra Stojadinović Jovanović, izdavač udžbenika: DATA STATUS

Naučni i stručni radovi

 • Tomić, V., Stojanović, D. (2018). „Trends and innovations in mobile banking“, In Digital transformation: new challenges and business opportunities, Silver and Smith Publishers, London, UK, ISBN 978-1-9993029-4-8, pp: 290-310.
 • Petrović, L., Stojanović, D., Labus A. (2018). “Development of an educational game: Augmented reality approach to edutainment”, XVI International Symposium SymOrg 2018, Zlatibor, Serbia. ISBN 978-86-7680-361-3, pp. 96-107.
 • Stokić, A., Stojanović, D., Bogdanović, Z., Despotović-Zrakić, M., Radenković, B. (2018) „Enhancing the customer relationship management in public libraries: Findings from three developing countries“, Library Hi Tech, https://doi.org/10.1108/LHT-07-2017-0138 ISSN: 0737-8831, pp: LHT-07-2017-0138
 • Petrović, L., Stojanović, D., Labus, A., Bogdanović, Z., Despotović-Zrakić, M. (2017). ”Harnessing Edutainment in Higher Education: an example of an IoT based game”, The 12th International conference on virtual learning, Sibiu, Romanija-Europe, ISSN: 1844-8933, pp. 318- 324.
 • Petrović, L., Jezdović, I., Stojanović, D., Bogdanović, Z., Despotović-Zrakić, M. (2017). ”Development of an educational game based on IoT”, International Journal of Electrical Engineering and Computing, Faculty of Electrical Engineering at the University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, ISSN: 2566-3682, pp. 36-45.
 • Nedeljković, N., Stojanović, D. (2016). Use of Social Media in Investor Relations in Serbia, ECIN 2016: International Economics and Management Conference, Book of Proceedings, Belgrade, ISBN: 978-86-7329-100-0, pp. 269-273.
 • Stojanović, D., Bogdanović, Z., Nedeljković, N. (2016). Upotreba mobilnih tehnologija u srednjoškolskom obrazovanju, Zbornik radova XLIII simpozijum o operacionim istraživanjima –SYM-OP-IS 2016, Tara, ISBN: 978-86-335-0535-2, pp. 71-74.
 • Stojanović, D., Stanisavljević, N. (2011). Internet u funkciji unapređenja odnosa sa javnošću ”Železnica Srbije”, E-trgovina 2011, zbornik radova na CD-u, Palić, ISBN: 978-86-910039-4-4, pp.116-121.
 • Stojanović, D., Stanisavljević, N. (2010). Elektronska trgovina u ”Železnicama Srbije”, E-trgovina 2010, zbornik radova na CD-u, Palić, ISBN: 978-86-910039-3-7, pp. 167-172.

Istraživački projekti i naučne studije

 • Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: Strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanje sa zahtevima EU, evid. br. 179015, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, od 2011.