Milica Bugarčić

Dr Milica Bugarčić

Docent

Kontakt podaci i vreme prijema

Kabinet: 207

Vreme prijema:
sreda 17.00 – 18.00 na Fakultetu
utorak 13.00 – 14.00 online

Telefon: 011 26 21 730

E-mail: milica.bugarcic@bba.edu.rs

Osnovne studije

Mikroekonomija
Finansijska statistika

Master studije

Ekonomska analiza
Marketing istraživanje

Biografija

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Doc. dr Milica Bugarčić rođena je 13.8.1992. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu sa prosečnom ocenom 5.00. Osnovne akademske studije završila je 2014. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije sa prosečnom ocenom 10.00. Master akademske studije na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije studijski program Investiciono bankarstvo završila je 2016. godine sa prosečnom ocenom 10.00, na osnovu čega ju je Nastavno-naučno veće Fakulteta proglasilo za studenta generacije master akademskih studija 2016. godine.

Doktorske studije na Beogradskoj bankarskoj akademiji, studijski program Finansije, završila je 26. decembra 2019. godine sa prosečnom ocenom 10.00 odbranivši doktorsku disertaciju „Istraživanje uticaja dohotka na tražnju za potrošnim dobrima – Teorijsko-metodološke osnove i empirijska primena“ pod mentorstvom emeritusa prof. dr Hasana Hanića.

Profesionalna karijera

Uporedo sa pohađanjem nastave na master studijama bila je angažovana kao student demonstrator na predmetu Berzansko poslovanje koji se izučava na osnovnim akademskim studijama. U periodu od novembra 2017. do marta 2020. godine bila je angažovana kao asistent za užu naučnu oblast Ekonomija i finansije na predmetima Mikroekonomija, Investicije u hartije od vrednosti i Savremeno investiciono bankarstvo. U martu 2020. godine izabrana je u zvanje docenta na Univerzitetu Union u Beogradu za užu naučnu oblast Ekonomija i finansije. Od aprila 2020. godine angažovana je kao spoljni saradnik Instituta ekonomskih nauka.

Važniji naučni radovi

  1. Hanić, H. Bugarčić, M. (2019). Ekonometrijska analiza uticaja dohotka na potrošnju hrane i bezalkoholnih pića u Srbiji. Marketing, Vol. 50, No. 4.
  2. Hanić, H. Bugarčić, M. (2019). Econometric modeling of household consumption of alcoholic beverages and tobacco by complete system of regression equations. Econometric modeling in economics and finance. Institute of Economic Sciences.
  3. Hanić, H. Bugarčić, M. Dacić, L. (2019). Examination of the impact of household income onexpenditure on clothing and footwear in Bosinia and Herzegovina and Serbia. International Conference of Official Statistics ICOS2019, Sarajevo.
  4. Hanić, H. Bugarčić, M. (2019). Analysis of structural changes in individual consumption of the population in Serbia. In Global economic trends – Challenges and opportunities. Belgrade banking academy.
  5. Kamenković, S. Hanić, H. Bugarčić, M. (2018). Uporedna anliza ekoloških poreza u Srbiji i zemljama EU. Ecologica, 26(90).
  6. Lukić, R. Lalić, S. Sućeska, A. Hanić, A. Bugarčić, M. (2018). Carbon dioxide emissions in retail food. Economics of Agricaltures, LXV(2).
  7. Tomaš-Miskin, S. Bugarčić, M. Belošević, S. (2019). Special economic zones in the PRC in comparison with the Republic of Serbia and the Republic of Srpska and solutions for the Republic of Srpska. In Global economic trends – Challenges and opportunities. Belgrade banking academy, Belgrade.
  8. Hanić, H. Bugarčić, M. (2018). Impact of the financial sector on economic growth in emerging countries. In Business and applied economics. Institute of Economic Sciences, Belgrade.
  9. Kaličanin, T. Bugarčić, M. (2018). The influence of education level on economic growth in CEE regeion. In Business and applied economics. Institute of Economic Sciences, Belgrade.
  10. Bugarčić, M. Hanić, H. Belošević, S. (2017). Symmetrical impact of monetary policy of the European central bank on the member states of European union. In Europe and Asia: Economic integration prospects. Belgrade banking academy, Belgrade.