Milica Bugarčić

Dr Milica Bugarčić

Docent

Kontakt podaci i vreme prijema

Kabinet: 207

Vreme prijema:
sreda 17.00 – 18.00 na Fakultetu

Telefon: 011 26 21 730

E-mail: milica.bugarcic@bba.edu.rs

Osnovne studije

Mikroekonomija

Analiza podataka

Master studije

Marketing istraživanja

Napredna poslovna analitika

Metodologija naučnih istraživanja

Doktorske studije

Ekonometrija

Multivarijaciona analiza

Biografija

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Doc. dr Milica Bugarčić rođena je 13.8.1992. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu sa prosečnom ocenom 5.00. Osnovne akademske studije završila je 2014. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije sa prosečnom ocenom 10.00. Master akademske studije na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije studijski program Investiciono bankarstvo završila je 2016. godine sa prosečnom ocenom 10.00, na osnovu čega ju je Nastavno-naučno veće Fakulteta proglasilo za studenta generacije master akademskih studija 2016. godine.

Doktorske studije na Beogradskoj bankarskoj akademiji, studijski program Finansije, završila je 26. decembra 2019. godine sa prosečnom ocenom 10.00 odbranivši doktorsku disertaciju „Istraživanje uticaja dohotka na tražnju za potrošnim dobrima – Teorijsko-metodološke osnove i empirijska primena“ pod mentorstvom emeritusa prof. dr Hasana Hanića.

Profesionalna karijera

Uporedo sa pohađanjem nastave na master studijama bila je angažovana kao student demonstrator na predmetu Berzansko poslovanje koji se izučava na osnovnim akademskim studijama. U periodu od novembra 2017. do marta 2020. godine bila je angažovana kao asistent za užu naučnu oblast Ekonomija i finansije na predmetima Mikroekonomija, Investicije u hartije od vrednosti i Savremeno investiciono bankarstvo. U martu 2020. godine izabrana je u zvanje docenta na Univerzitetu Union u Beogradu za užu naučnu oblast Ekonomija i finansije. Od aprila 2020. godine angažovana je kao spoljni saradnik Instituta ekonomskih nauka, a od aprila 2021. angažovana je kao Nacionalni konsultant United Nations Development Program-a.

Važniji naučni radovi

  1. Hanić, H., Bugarčić, M. (2021). Determinants of Household Consumption in Serbia – Methodological Approaches and Empirical Results. Marketing, 52(3).
  2. Domazet, I., Marjanović, D., Ahmetagić, D., Bugarčić, M. (2021). The Impact of Innovation Indicators on Increasing Exports of High Technology Products. Journal of Business Economics and Management, LXIX, 1-2.
  3. Hanić, H., Bugarčić, M., Lukić, R. (2021). Econometric Examination of The Impact of Income on Household Expenditures for Package Holidays in Serbia. European Journal of Applied Economics, 18(1).
  4. Hanić, H. Bugarčić, M. (2020). Examination of the Influence of Impact on Tobacco Consumption in Serbia. Economics of Agriculture, Year 67, No. 4.
  5. Hanić, H. Bugarčić, M., Dacić, L. (2020). Examination of the impact of household income on expenditure on clothing and footwear in Bosnia and Herzegovina and Serbia. Sarajevo Business and Economics Review, Vol. 38.
  6. Lukić, R. Hanić, H., Bugarčić, M. (2020). Analysis of Profitability and Efficiency of Trade in Serbia. Economic Analysis, Vol. 53, No. 2.
  7. Hanić, H.Bugarčić, M. (2019). Ekonometrijska analiza uticaja dohotka na potrošnju hrane i bezalkoholnih pića u Srbiji. Marketing, Vol. 50, No. 4.
  8. Lukić, R. Lalić, S. Sućeska, A. Hanić, A., Bugarčić, M. (2018). Carbon dioxide emissions in retail food. Economics of Agricaltures, LXV(2).

Monografije i zbornici

  1. Simeunović, I., Domazet, I., Hanić, H., Bugarčić, M. (2021). Modelling of claim counts in automobile third-party liability insurance. In Insights into Economics and Management, Vol. 10. Book Publisher International, India.
  2. Hanić, H. Bugarčić, M. (2020). Econometric analysis of the impact of income on household insurance expenditure based on consumption surveys in Sebia. In Insurance market after Covid-19. University of Belgrade – Faculty of Economics.