Mališa Đukić

Prof. dr Mališa Đukić
redovni profesor

Kontakt podaci i vreme prijema

Kabinet: 206

Vreme prijema:
sreda 16.00 – 17.00 na Fakultetu
sreda 17.30 – 18.30 online

Telefon: 011 26 27 272

E-mail: malisa.djukic@bba.edu.rs

Osnovne studije

Monetarna ekonomija
Finansijska tržišta
Javne finansije
Međunarodne poslovne finansije

Master studije

Portfolio menadžment
Međunarodne finansije i globalno poslovanje

Doktorske studije

Teorije finansija
Međunarodna finansijska tržišta

Biografija

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Budimpešti Korvinus Univerziteta 2001. godine (smer: Međunarodna ekonomija i finansije). Magistrirao je i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. odnosno 2008. godine sa prosečnom ocenom 10.

Dobitnik je stipendije Evropske komisije za postdoktorsko istraživanje koje je sprovedeno na Université Nice Sophia Antipolis u oblasti finansijskih tržišta i rezultovalo objavljivanjem monografije i naučnih radova. Učestvovao je u radu stručnih seminara i međunarodnih i domaćih konferencija.

Profesionalna karijera

Prof. dr Mališa Đukić je redovni profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije u oblasti ekonomija.
U 2001. i 2002. godini je radio na kreditnim poslovima i poslovima međunardnog plaćanja za finansijske institucije.

Od 2002. godine radi na projektima Evropske unije i Svetske banke u oblasti finansija, ekonomske isplativosti infrastrukturnih projekata i upravljanja projektima. Od 2002. do 2007. je radio kao saradnik Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Od 2008. godine radi na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije kao nastavnik na predmetima iz oblasti finansija.

Važniji naučni radovi

 1. Erić D., Đukić, M. i Bodroža, D. (2021) „Finansijsko tržište X.O.”, Data Status i Beogradska bankarska akademija, Beograd (Istaknuta monografija nacionalnog značaja, M41 – odlukom Matičnog odbora za pravo, ekonomiju i političke nauke od 14.12.2021)
 2. Đukić, M. (2016). EU funds as sources of financing major infrastructure projects in Serbia, Europe and Asia: Economic Integration Prospects, CEMAFI International, Nice, France, pp. 300 – 309
 3. Đukić, Đ. Đukić, M. (2018). Interest rate policy of the FED and ECB : influence on investment environment for insurers. У: KOČOVIĆ, Jelena, et al. Insurance in the Post-crisis Era. Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
 4. Đukić, M. Jovanoski, I., Munitlak-Ivanović, O., Lazić, M., Bodroža, D. (2016). Cost-benefit analysis of an infrastructure project and a cost-reflective tariff: A case study for investment in wastewater treatment plant in Serbia, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Elsevier
 5. Redžepagić, S. Đukić, M. Bodroža, D. (2015). Business zones and regional development, Politika regionalnog razvoja, naučno utemeljenje i praktični primeri, Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd
 6. Đukić, M. Drašković, B. (2018). Application of risk analysis during the feasibility assessment of infrastructure projects. Ecologica
 7. Đukić, Đ. Đukić, M. (2019). Growing Geopolitical Risks and Prospects for ECB Policy Normalization. In Contemporary trends in Insurance at the Beginning of the Fourth Industrial Revolution, (editors Jelena Kočović, Milo Tomašević, Biljana Jovanović-Gavrilović, Branislav Boričić, Evica Petrović, Marija Koprivica), Ekonomski fakultet Beograd
 8. Drašković, B. Đukić, M. Đukić, M. (2018). The Status of Agricultural Land as a Natural Resource and the Process of Serbia’s Accession to the EU. Australian & New Zealand journal of European studies
 9. Đukić, M. (2016). Aktuelne smernice Evropske komisije za pripremu projektne dokumentacije u periodu od 2014. do 2020. godine, Pravci strukturnih promena u procesu pristupanja Evropskoj uniji, Institut ekonomskih nauka
 10. Đukić, M. Hanić, H. (2012). Monetary and fiscal policy in the times of crisis: case of Serbia, European Integration Process in Western Balkan Countries, Faculty of Economics of the University of Coimbra, Portugal
 11. Đukić, M. (2015). Evropska bankarska unija – izazovi i implikacije za Srbiju, Strukturne promene u Srbiji – dosadašnji rezultati i perspektive, Institut ekonomskih nauka

Monografije i zbornici radova

 1. Đukić, M. (2018). Infrastrukturne investicije: ekonomska i finansijska analiza, Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, str.92.
 2. Erić, D, Đukić, M. (2012). Finansijska tržišta u uslovima krize, Institut ekonomskih nauka, Beogradska bankarska akademija, str. 403.
 3. Đukić, M. (2006). Harmonizacija poreza na dodatu vrednost u Evropskoj uniji, Litopapir, str.126.