Dr Luka Uskoković
docent

Kontakt podaci i vreme prijema

Kabinet: 206

Vreme prijema:

Telefon: 011 26 21 730

E-mail: luka.uskokovic@bba.edu.rs

Biografija

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Luka B. Uskoković rođen je 23. oktobra 1984. godine u Podgorici, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, Univerziteta Crne Gore sa prosečnom ocenom 9,60 kao jedan od najboljih studenata generacije pod mentorstvom prof. dr Boža Mihailovića. Dobitnik je studentske nagrade za prosek 10.00 na III godini studija. Na istom fakultetu magistrira na smeru Marketing i biznis sa ocenom 10.00 kao najbolji u generaciji. Kao dobitnik Tempus stipendije tokom treće godine studija odlazi na Ekonomski fakultet u Udinama gde završava treću godinu akademskih osnovnih studija.

Doktorirao je 2019. na Beogradskoj bankarskoj akadamiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije pod mentorstvom emeritusa prof. dr Hasana Hanića, pred predsednikom komisije prof. dr Božom Mihailovićem i prof. dr Radmilom Janičić, članom komisije, odbranivši doktorsku disertaciju “Koncepcija i strategija brend menadžmenta turističke destinacije“.

Profesionalna karijera

Uskoković je ekspert iz oblasti upravljanja brendom i marketingom u turizmu i domenu usluga. Docent je na Fakultetu za menadžment Herceg Novi na nastavnim disciplinama strateški menadžment turističke destinacije, bankarstvo, kontrola i revizija kao i na Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije u Beogradu. Angažovan je kao brend consultant u različitim preuzećima i javnom sektoru u oblastima menadžmenta, marketinga, merenja vrednosti brenda, upravljanja brendom destinacije i nacionalnim brendom, digitalizacijom poslovnih procesa.

Obavljao je funkciju direktora marketinga u Crnogorskoj komercijalnoj banci od 2008. do 2019, a trenutno je profesionalno angažovan na poziciji direktora za razvoj elektronske trgovine i digitalizacije u kompaniji Voli, najvećem crnogorskom poslovnom sistemu i retail lancu.

Važniji naučni radovi

  1. Uskoković, B, L. (2019) “Creating a city brand as a tourist destination in the selected countires of Adriatic Region“, (SSci list), International Journal of Scholarly Papers Transformations in Business & Economics (TIBE), Co-jointly published by: Volnius University, Kaunas-Vilnius, Republic of Lithuania Brno University of Techology, Brno, the Czech Republic UNIVERSITY OF LATVIA, Riga, Republic of Latvia, October 2019
  2. Uskoković, B, L. (2019) Methodological Aspect of Brand Valuation of Tourist Destination, Economics&Econonomy, Podgorica, Vol 7, No 12, ISSN 2336-9213
  3. Uskoković, B, L. (2011) Strategic Brand Management of the Montenegrin Tourism, International Journal of Management Cases ISSN 1741-6264, vol. 14, pg. 256-265
  4. Uskoković, B, L. (2011) Montenegrin banks in the world economic crises and the role of the Central Bank Montenegro. ISBN 978-86-80133-52-2, Book – Economic doctrine at the time of crises in Montenegro and abroad, pg. 211-239
  5. Bigović, M., Uskoković, B, L. (2013) The influence of seasonality on the concept of brand management in tourism in Montenegro, International Doctoral Scientific Meeting, Kotor, Faculty of Tourism and Hotel Management