Ismail Musabegović

Dr Ismail Musabegović
vanredni profesor

Kontakt podaci i vreme prijema

Kabinet: 206

Vreme prijema:

petak 14.00 – 15.00 na Fakultetu
četvrtak 18.00 – 19.00 online

Telefon: 011 26 27 272

E-mail: ismail.musabegovic@bba.edu.rs

Osnovne studije

Berzansko poslovanje
Finansijska tržišta
Investicije u hartije od vrednosti

Master studije

Savremeno investiciono bankarstvo
Finansijski inženjering

Biografija

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Dr Ismail Musabegović je vanredni profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije od 2005. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1981. godine. Magistrirao je na London School of Economics u Londonu 1988. godine. Doktorirao je na Evropskom Univerzitetu u Beogradu 2004. godine.

U okviru programa „Different Face of Serbia“ 2011. godine bio je gostujući profesor i održao je predavanje „Economic Perspective of Serbia“ na „The London School of Economics“, London.Učestvovao je 2016.godine kao gostujući profesor u okviru Međunarodne nedelje na Frankfurt University of Applied Sciences- Faculty of Business and Law (Nemačka). U okviru ERAZMUS + pograma mobilnosti nastavnika boravio je u martu 2020 na Universty Danubius, Galati (Rumunija)

Profesionalna karijera

Svoje radno iskustvo započeo je u poslovnom sistemu Energoprojekt Holding. U periodu 1981-1993. godine, obavljao je spoljnotrgovinske poslove vezane za brojne velike investicione projekte u zemlji i inostranstvu. Finansijsko-komercijalni direktor Energoprojekt Inženjering-a postao je 1990. godine. U periodu 1993-2003. godine bio je generalni direktor u nekoliko preduzeća. U tom periodu obavljao je i poslove finansijskog konsultanta za trgovinu finansijskim instrumentima u više stranih finansijskih kompanija (uvođenje diling sobe, obuka kadrova za trgovinu hartijama od vrednosti za potrebe banaka, kao i trgovina valutama i finansijskim derivatima na čikaškoj, njujorškoj, londonskoj i pariskoj berzi).

Od 2003 do 2004. godine, obavljao je poslove pomoćnika generalnog direktora Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, gde je bio zadužen za razvoj i uvođenje savremenog bankarstva. Bio je član više upravnih odbora, uključujući članstvo u UO Komercijalne banke a.d. Beograd u periodu 2014 i 2015.godine. Od marta 2018. godine član je UO Banke Poštanske štedionice i zamenik predsednika Odbora za reviziju BPŠ.

Važniji naučni radovi

  1.  Musabegović, I. Ozer, M. Djuković, S. Jovanović, S. (2019), Influence Of Financial Technology (Fintech) On Financial Industry, Journal Ecomomic of Agriculture, number 4/2019.
  2. Drašković, B. Musabegović, I. (2019), Preokret od Kapitalizma ka Socijalizmu i od Socijalizma u Kapitalizam, Ekonomska teorija u periodu 1958-2018.
  3. Musabegović, I. Pantelic, Lj. Đukovic, S. (2019), Trade wars, second round 2019, International Scientific Conference Global Economic Trends – Challenges And Opportunities, BBA, Belgrade.
  4. Musabegović, I. Redžepagić, S. (2018), Balance Between Levels of Power in the European Union. У: RICHET, Xavier (ur.), et al. Western Balkans Economies in EU Integration : past, present and future. Nica: CEMAFI International Association.
  5. Musabegović, I. Pantelić, Lj. (2017), Perspectives of Algo and High Frequency Trading – Robotic Trading Model, VI International Scientific Conference Employment, education and entrepreneurship , Beograd.
  6. Vukajlović, Đ. Musabegović, I. Stamatović, Lj. (2016) Analysis of Economic Transition Status in Two Central and Eastern European Countries, U: RICHET, Xavier (ur.), et al. Europe and Asia : economic integration prospects. France: CEMAFI International.
  7. Musabegović, I. Galetin, M. Mitić, P. (2015), Foreign Direct Investments – the Standard of Fair and Equitable Treatment of Investments on the Example of a Case of the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Economic Analysis, Beograd Vol. 18 broj 1/2.
  8. Grubišić Z. Musabegović I. Kamenković S. (2015), Uporedni prikaz implementacije koncepta javno-privatnog partnerstva u odbranim zemljama centralne i jugoistočne Evrope, Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije Synthesis, Beograd.
  9. Musabegović, I. Raičević, I. Majstorović, A. (2014). Credit Rating as a Factor of Stability in the Global Capital Market, Economic Analysis, Beograd Vol. 47 broj 1/2.