Profesor emeritus dr Hasan Hanić

Kontakt podaci i vreme prijema

Kabinet: 208

Vreme prijema:
utorak 12.30 – 14.00
sreda 17.00 – 18.00

Telefon: 011 26 21 730

E-mail: hasan.hanic@bba.edu.rs

Master studije

Marketing istraživanje
Napredna poslovna analitika
Metodologija naučnih istraživanja

Doktorske studije

Metodologija ekonomskih istraživanja
Ekonometrija
Multivarijaciona analiza

Biografija

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Hasan Hanić je profesor emeritus na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, Univerziteta Union u Beogradu. Godine 1993. izabran je za redovnog profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Doktorirao je, magistrirao i diplomirao (kao najbolji student generacije) na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Kao odličan student bio je stipendista Univerziteta u Beogradu, a 1971. godine proglašen je najboljim studentom Studentskog grada u Beogradu. Od Privredne komore Beograda dobio je nagradu i za najbolju magistarsku tezu i za najbolju doktorsku disertaciju. Za razvoj, doprinos i afirmaciju Fakulteta i Univerziteta kako u nacionalnim tako i u međunarodnim razmerama i doprinos razvoju nastavno-naučnog podmlatka Senat Univerziteta Union u Beogradu dodelio mu je 2017. godine najviše univerzitetsko zvanje – zvanje profesora emeritusa.

U okviru studijskih boravaka proveo je određeno vreme na ekonomskim fakultetima i poslovnim školama u Njujorku, Londonu, Hamburgu, Berlinu i Moskvi. Pored nastave na osnovnim i poslediplomskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, u svojstvu gostujućeg profesora izvodio je nastavu na ekonomskim fakultetima u Subotici, Kragujevcu, Nišu, Podgorici, Sarajevu i dr. Biran je u zvanje gostujućeg profesora na univerzitetima u Torinu (Italija) i Košicama (Slovačka).

Profesionalna karijera

Emeritus prof. dr Hasan Hanić bio je prodekan Ekonomskog fakulteta (u tri mandata) i po ovlašćenoj dužnosti dekana Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Na istom fakultetu obavljao je i brojne druge funkcije: bio je rukovodilac odeljenja Ekonomskog fakulteta u Šapcu, direktor Naučnoistraživačkog centra, direktor Izdavačkog centra, predsednik Komisije za poslediplomske studije, Rukovodilac smera Informacioni sistemi i upravljanje na magistarskim studijama. Bio je takođe član Stručnog veća za ekonomske, pravno-ekonomske, agroekonomske, statističke i demografske nauke Univerziteta u Beogradu, član Skupštine Univerziteta u Beogradu, dekan Beogradske bankarske akademije (u tri mandata), prorektor (u dva mandata) i član Senata Univerziteta Union u Beogradu (u tri mandata), član Naučnog veća Instituta ekonomskih nauka Beograd, predsednik Upravnog odbora Univerziteta Mediteran Podgorica, član Konferencije univerziteta Republike Srbije, član Republičke komisije za reformu obrazovanja Republike Srbije i član Saveta za razvoj univerzitetskog obrazovanja Republike Srbije.

Obavljao je brojne stručne funkcije: bio je član Nacionalnog saveta za privredni oporavak Vlade Republike Srbije, predsednik Nadzornog odbora Atlas Banke, predsednik Nadzornog odbora Kopaonik osiguranja, predsednik Upravnog odbora Atlasmont banke i član raznih stručnih organa i tela u oblasti finansija i visokog obrazovanja. Od aprila 2018. godine član je Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije, a od septembra 2019. godine obavlja funkciju Predsednika Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita Republike Srbije.

Važniji naučni radovi

 1. Hanić, H. Bugarčić, M. (2020). Examination of the Influence of Impact on Tobacco Consumption in Serbia. Economics of Agriculture, Year 67, No. 4.
 2. Hanić, H. Bugarčić, M. (2020). Econometric analysis of the impact of income on household insurance expenditure based on consumption surveys in Sebia. In Insurance market after Covid-19. University of Belgrade – Faculty of Economics.
 3. Hanić, H. Bugarčić, M. Dacić, L. (2020). Examination of the impact of household income on expenditure on clothing and footwear in Bosnia and Herzegovina and Serbia. Sarajevo Business and Economics Review, Vol. 38.
 4. Lukić, R. Hanić, H. Bugarčić, M. (2020). Analysis of Profitability and Efficiency of Trade in Serbia. Economic Analysis, Vol. 53, No. 2.
 5. Hanić, H. Radenković, S. Bugarčić, M. (2020). Intelligent Data Analysis of Commercial Bank Customers. In: Emerging Trends in Business Economics: Towards Competitiveness, Digitalization and Financial Innovation. Institute of Economic Science.
 6. Hanić, H. Bugarčić, M. (2020). Examination of the Influence of Socio-Economic and Demographic Factors on Tobacco Consumption in Serbia. In: International Scientific Conference: Global Economic Trends – Challenges and Opportunities, Belgrade Banking Academy.
 7. Lukić, R. Hanić, H. Bugarčić, M. (2020). Trade Performance Analysis. In: International Scientific Conference: Global Economic Trends – Challenges and Opportunities, Belgrade Banking Academy.
 8. Hanić, H.Bugarčić, M. (2019). Ekonometrijska analiza uticaja dohotka na potrošnju hrane i bezalkoholnih pića u Srbiji. Marketing, Vol. 50, No. 4.
 9. Vapa Tankosić, J. Hanić, H.(2019). Uticaj percepcije potrošača o nutritivnoj vrednosti organske hrane na spremnost da se plati viša cena. Marketing, Vol. 50, No. 3.
 10. Dacić, L. Hanić. H. (2019). Uticaj dohotka na potrošnju hrane i bezalkoholnih pića domaćinstava u Bosni i Hercegovini: mikroekonomski pristup. EMC review, Vol. 9, No. 1.
 11. Hanić. H. (2018). Assessment of direct and cross price elasticity of consumer demand in serbia. In: Business and applied economics. Institute of Economic Sciences.
 12. Vuković, D. Hanić, E. i Hanić, H.(2017), Financial integration in the European Union – the impact of the crisis on the bond market. Equilibrium, Quarterly Journal of Economics And Economic Policy, 2017, Vol. 12, Issue 2.

Monografije i zbornici radova

 1. Grubišić, Z. Vuković, D. Hanić, H. Bugarčić, M. (2020). Global economic trends – Challenges and opportunities. Belgrade Banking Academy, Belgrade.
 2. Hanić, H. Vuković, D. Kamenković. S. (2017). Europe and Asia: Economic integration prospects. Belgrade Banking Academy, Belgrade.
 3. X. Hanić, H. i Grubišić, Z. (2015), New economic policy reforms, Belgrade banking academy, Belgrade.
 4. Hanić, H. Ozer, M. Grubišić, Z. i Domazet, I. (2013), Post crisis recovery, Beogradska bankarska akademija, Institut ekonomskih nauka, Beograd.
 5. Andrade, J. S. Simoes, M. Stošić, I. Erić, D. i Hanić, H. (2012), Managing structural changes: trends and requirements, Faculty of Economics of the University of Coimbra, Coimbra.