Grozdana Marinković

Dr Grozdana Marinković
vanredni profesor

Kontakt podaci i vreme prijema

Kabinet: 306a

Vreme prijema:
utorak 14.00 – 15.00 na Fakultetu
utorak 17.00 – 18.00 online

Telefon: 011 26 35 823

E-mail: grozdana.marinkovic@bba.edu.rs

Osnovne studije

Finansijsko računovodstvo
Bankarsko računovodstvo
Finansijsko izveštavanje
Revizija

Master studije

Analiza finansijskih izveštaja

Biografija

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Grozdana Marinković je rođena 29.12.1977. godine u Zvorniku. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine na smeru Spoljna i unutrašnja trgovina. Na istom fakultetu završila je poslediplomske studije (smer Finansijsko-računovodstvena analiza) i 2009. godine odbranila magistarski rad na temu »Analiza dugoročne finansijske sigurnosti preduzeća«. Doktorsku disertaciju pod nazivom »Procena kvaliteta finansijskog izveštavanja« odbranila je 2013. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije.

U okviru ERASMUS+ programa mobilnosti nastavnika, Grozdana Marinković je 2020. godine boravila na stručnom usavršavanju na Univerzitetu Danubius u Rumuniji. Na stručnom usavršavanju na Univerzitetu u Torinu – Fakultetu za menadžment (SAA) u okviru TEMPUS projekta boravila je 2011. godine.

Profesionalna karijera

Profesionalnu karijeru započela je u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu gde je bila zaposlena u periodu od 2002. do 2009. godine. Učestvovala je u realizaciji naučnoistraživačkih projekata, kao i u izradi naučnih studija i projekata u oblasti finansijske analize i procene vrednosti kapitala preduzeća. Autor je i koautor značajnog broja naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim publikacijama i učesnik više naučnih skupova i konferencija.

Nastavnu aktivnost započela je 2006. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, na predmetima iz uže naučne oblasti Ekonomija i finansije. U zvanje vanrednog profesora birana je u novembru 2019. godine na Univerzitetu Union u Beogradu. Od 2006. godine izvodi obuku na softveru za bankarsko poslovanje u okviru studentske stručne prakse na Beogradskoj bankarskoj akademiji.

Važniji naučni radovi

 1. Stevanović, S. Marinković, G. Minović J. (2018). Ekološke dažbine u Srbiji kao ekonomski instrument zaštite životne sredine, Ecologica, vol. 25, no. 92
 2. Stevanović, S. Belopavlović, G. Vukelić G. (2016). Analiza novčanih tokova kao determinantа politike dividendi u Srbiji, Časopis Računovodstvo, god. 60, br. 2, Savez računovođa i revizora Srbije
 3. Belopavlović, G. (2015). Strukturne promene i performanse bankarskog sektora Srbije u periodu globalne finanijske krize, Strukturne promene u
  Srbiji – dosadašnji rezultati i perspektive, Institut ekonomskih nauka, Beograd
 4. Belopavlović, G. Stevanović, S. Vukelić, G. (2015). Detection of Financial Frauds – A Challenge for Accounting Profession, New Economic Policy
  Reforms, Beogradska bankarska akademija
 5. Vukelić, G. Belopavlović, G. Stevanović, S. (2014). Procena stalne imovine kao determinantа kvaliteta dobitka, Časopis Računovodstvo, LVIII,
  br. 7-8, Savez računovođa i revizora Srbije
 6. Belopavlović, G. (2014). Uloga forenzičkog računovodstva u detekciji računovodstvenih prevara, Međunarodna naučna konferencija Finansijsko
  izveštavanje u funkciji korporativnog upravljanja, 05.12.2014. godine, Beograd, Univerzitet Singidunum, Beograd“
 7. Vukelić, G. Belopavlović, G. (2013). Harmonization of regulations and institutions precondition for quality of financial reporting, Post Crisis
  Recovery, Beogradska bankarska akademija
 8. Stevanović, S. Belopavlović, G. Lazarević-Moravčević, M. (2013). Creative Cash Flow Reporting – the Motivation and Opportunities, Economic
  Analysis, Vol. 46 No. 2013/1-2, Institut ekonomskih nauka, Beograd“
 9. Belopavlović, G. Stevanović, S. (2012). Računovodstveni aspekti zaštite životne sredine, Ekonomski aspekti ekološke politike, Institut ekonomskih
  nauka, Beogradska bankarska akademija“
 10. Vukelić, G. Stevanović, S. Belopavlović, G. (2011). Merenje pokazatelja finansijske sigurnosti preduzeća, Časopis Računovodstvo, broj 7-8, Savez
  računovođa i revizora Srbije
 11. Belopavlović, G. Lazarević-Moravčević M. (2011). Kvalitet finansijskog izveštavanja – ocena i mogući pravci razvoja, Časopis Računovodstvo,
  broj 11-12, Savez računovođa i revizora Srbije
 12. Vukelić, G. Belopavlović, G. Stevanović, S. (2010). Impacts of Capital and Operating Leasing on Financial Reporting, Economic Prospects in the
  Second Decade of the 21st Century – How to Get Out of the Crisis , BBA /IEN, Beograd

Monografije i zbornici radova

 1. Marinković, G. (2019). Konvergencija finansijskog izveštavanja u globalnom okruženju, Beogradska bankarska akademija, Beograd
 2. Marinković, G. (2018). The Quality of Financial Reporting as a Precondition for Development of Global Tourist Industry, poglavlje u monografiji
  Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era, Association of Economists and Managers of the Balkans in cooperation with the Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, Macedonia, Belgrade
 3. Stevanović, S. Marinković, G. (2018). Illiquidity risk of polluting enterprises in Serbia, poglavlje u monografiji Sustainable growth and development in small open economies. Budapest: Institute of World Economics; Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences
 4. Stevanović, S. Marinković, G. (2017). Uticaj kvaliteta prihoda od prodaje na kvalitet dobitka : primer preduzeća u Srbiji. Opportunities for Inclusive and Resilient Growth : tematski zbornik, Beograd: Institut ekonomskih nauka
 5. Vukelić, G. Belopavlović, G. Stevanović S. (2016). Informative Power of Financial Statements in Serbia, poglavlje u monografiji Europe and Asia: Economic Integration Prospects, 25-26.01.2016, Belgrade, CEMAFI International, Nice, France