Dr Anida Zahirović Suhonjić
docent

Kontakt podaci i vreme prijema

Kabinet: 206

Vreme prijema:

subota 14.00 – 15.00 online, uz najavu mejlom

Telefon: 011 26 21 730

E-mail: anida.zahirovic.suhonjic@bba.edu.rs

Osnovne studije

Digitalni marketing

Biografija

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Anida Zahirović Suhonjić rođena je 31. oktobra 1988. godine u Brčkom, Bosna i Hercegovina. U Tuzli je završila osnovnu školu i Gimnaziju „Meša Selimović“. Diplomirala je 2011. godine na Fakultetu digitalne ekonomije i informacionih tehnologija na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini sa prosečnom ocenom 9,24. Na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu je završila master studije 2012. godine sa prosečnom ocenom 10,00, te doktorske studije 2018. godine sa prosečnom ocenom 10,00. Odbranila je doktorsku disertaciju pod naslovom „Modeli crowdsourcing-a u pametnim obrazovnim okruženjima“.

Godine 2014. položila je stručni ispit iz pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Bosna i Hercegovina. Jedan je od autora i urednik „Priručnika za e-poslovanje“ (2015) izrađenog u okviru projekta finansiranog od strane USA ambasade u BiH.

Profesionalna karijera

Posle diplomiranja, radila je godinu dana pripravnički staž. Nakon toga, radila je dve godine u preduzeću „E-Centar“ d.o.o. Tuzla na mestu direktora. U periodu od 2013. do 2017. godine bila je angažovanja kao spoljni saradnik asistent za užu naučnu oblast Digitalna ekonomija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Od 2014. godine do danas je angažovana na Visokoj školi „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“ Tuzla kao profesor za užu naučnu oblast Informatika. Godine 2020. birana je u zvanje docenta na Beogradskoj bankarskoj akademiji Univerziteta Union u Beogradu.

Od 2017. godine do danas je recenzent u časopisu Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Reseacrch. Učestvovala je na više konferencija kao član programskog ili organizacionog odbora. Učestvovala je na nekoliko projekata, od kojih se izdvaja projekat „Unapređenje konkurentnosti žena poduzetnica kroz upotrebu e-poslovanja“ (2015), gde je imala ulogu rukovodioca projekta.

Važniji naučni radovi

  1. Zahirović Suhonjić, A. (2019). Combining crowdsourcing and microlearning in higher education. 2nd International Scientific Conference on Digital Economy DIEC 2019 (pp. 184-191), Tuzla, BiH.
  2. Zahirović Suhonjić, A., Despotović-Zrakić, M., Labus, A., Bogdanovi, Z. & Barać, D. (2019). Fostering students’ participation in creating educational content through crowdsourcing. Interactive Learning Environments, 27:1, 72-85, DOI: 10.1080/10494820.2018.1451898
  3. Zahirović Suhonjić, A. & Bešlagić, A. (2018). Konkurentska sposobnost poslovnog modela online grupne kupovine. Prva međunarodna naučna konferencija o digitalnoj ekonomiji DIEC 2018, 1, 1, Tuzla.
  4. Zahirović Suhonjić, A., Labus, A. & Despotović-Zrakić, M. (2016). Approach to collaborative microlearning based on crowdsourcing. XV Međunarodni simpozijum SymOrg 2016, Zlatibor, Srbija
  5. Zahirović Suhonjić, A. (2015). Social learning: state and deployment options, 34th International Conference on Organizational Science Development – Internationalization and Cooperation, Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor, Portorož, Slovenija
  6. Zahirović Suhonjić, A. (2014). Razvoj modela za implementaciju onlajn grupne kupovine, InfoM, 52/2014, Beograd
  7. Zahirović Suhonjić, A. (2014). Determinants of Customers Behavior in Online Group Buying Markets of The Western Balkans Countries. Economic Analysis, 1-2, Beograd