saradnik u nastavi

Predmeti na kojima je angažovan:
1. Poslovno pravo
2. Finansijsko pravo
3. Pravo EU
4.Korporativno upravljanje

Vreme prijema: četvrtak, 17:30-18:30

Telefon:

E-mail: danica.nesovic@bba.edu.rs

Biografija

Diplomirala 2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. U decembru 2015.godine je završila master studije na Beogradskoj bankarskoj akademiji sa prosekom 9.83, smer Marketing menadžment, odbranivši temu „Etički i zakonodavni okvir marketing oglašavanja u funkciji zaštite potrošača“. Trenutno završava master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, smer Korporativno pravo i pravo organizacija. Na Beogradskoj bankarskoj akademiji je angažovana kao saradnik u nastavi od novembra 2015. godine. Aktivno govori engleski, ruski i španski jezik.

Naučni i stručni radovi

  1. Nešović D., Civrić Markov S., Nešović D. ,,Samoregulativa u oblasti marketing oglašavanja u kontekstu zaštite potrošača sa posbnim osvrtom na decu i maloletnike“, (2015) Naučna konferencija „Održivi ekonomski razvoj- savremeni i multidisciplinarni prostupi“ ERAZ 2015, Beograd
  2. Nešović D., Nešović D. ,,Smanjenje biodegradabilnog otpada na deponijama u skladu sa EU direktivom 99/31/EC“, (2015), III Naučno stručni skup, Politehnika – 2015
  3. Nešović D., Jerotijević G., Nešović D. ,,Procesi reformisanja i transformacije javnih preduzeća u uslovima globalizacije“ (2016) Naučna konferencija „PRAVO 2016“, Beograd