Beogradska bankarska akademija sarađuje sa Univerzitetom u Redingu, Velika Britanija od 2007.godine. Saradnja se odvija na više nivoa. Na nivou osnovnih studija studentima se priznaju bodovi ostvareni na Beogradskoj bankarskoj akademiji, ukoliko žele da nastave školovanje u Redingu na drugoj godini studija. Sledeća mogućnost da se u Redingu provede jedan semestar i da se ESPB bodovi ostvareni u Velikoj Britaniji priznaju na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Konačno, nakon završenih osnovnih studija na Beogradskoj bankarskoj akademiji, studenti mogu nastaviti master studije na Univerzitetu u Redingu, jer postoji potpuna mobilnost ostvarenih ESPB bodova. Najviše studenata se opredeljuje za ovu opciju, a jedan od studenata koji je uspešno okončao postdiplomske studije je i Uroš Delević, koji je za master tezu pod naslovom „ What is the correlation between the EU integration and industrial development?” dobio stipendiju Henley Business School Dean’s Scholarship.

Takođe, saradnja podrazumeva i međusobnu razmenu nastavnog osoblja u cilju proširenja znanja i iskustava.

Universitet Reding

Znanje koje sam stekao na našem fakultetu u velikoj meri mi je olakšalo pripremanje veoma zahtevnog ispita koji obuhvata veliki broj oblasti među kojima su najznačajnije monetarna ekonomija, finansijsko izveštavanje, kvantitativne finansije, karakteristike hartije od vrednosti i strategije upravljanja hartijama od vrednosti. Ono što će mi ostati kao posebna uspomena jeste i sam boravak u Londonu koji sam iskoristio da obiđem neke od najznačajnijih finansijskih institucija u svetu bankarstva.

Drugi deo putovanja odnosio se na posetu fakultetu Henley Business School u Redingu čiji je master program bio rangiran u top 5 u Velikoj Britaniji u tom momentu. Posebna mi je čast i zadovoljstvo što sam upoznao dekana Johan Boarda koji me je, kao prijatelj BBA, poveo u obilazak fakulteta i kampusa. Imao sam priliku da sa njim razgovaram o oblasti portfolio menadžmenta u kojoj je on ekspert, a koja je bila i predmet mog intresovanja.

Moj boravak u Londonu i polaganje ispita podržao je Fakultet u sklopu programa međunarodne saradnje.

Edo Duran