Saradnja BBA sa Ekonomskim fakultetom u Koimbri traje duže od deset godina. Saradnja se ogleda u organizaciji zajedničkih konferencija, gostovanju profesora u oba smera i zajedničkim projektima.  

Jedan od najznačanijih događaja u saradnji dve institucije jeste organizacija zajedničke međunarodne naučne konferencije koja je održana u Koimbri početkom septembra 2012. godine na kojoj je učestvovalo dvadesetak nastavnika i saradnika BBA i Instituta ekonomskih nauka u Beogradu. Tom prilikom razmenjeni su naučni i stručni pogledi. 

Trenutno, sa ovim fakultetom BBA ima program razmene u okviru Erasmus+ Mobility for Students and Staff. U planu je nastavak saradnje u okviru Erasmus plus programa i organizacija novih naučnih konferencija.

Univeryitet Koimbra