Czestochowa Tehnološki univerzitet iz Poljske u saradnji sa Beogradskom bankarskom akademijom i Institutom ekonomskih nauka objavio je monografiju pod nazivom „Global Crisis in the Central-Eastern European Region – Influence on Financial Systems and Small and Medium-Sized Enterprises”. Monografija je rezultat istraživača koji su prezentovali svoje radove na naučnoj konferenciji „Economic Prospects in the Second Decade of the 21st Century – How to Get Out of the Crisis,” održanoj 14. i 15. aprila 2009. godine u Beogradu.