Međunarodna saradnja

Fakultet je posebno ponosan na svoje međunarodne partnere iz razvijenih zemalja Evrope: Velike Britanije, Nemačke, Francuske, Rusije, Portugala, Poljske i Slovačke. Ono što je posebno od značaja za studente je mogućnost da preko potpisanih ugovora koje Fakultet ima sa ovim institucijama odu na jedan semestar ili školsku godinu na studentsku razmenu i steknu dragoceno životno i profesionalno iskustvo. To je primer prave integracije u zajedničko evropsko obrazovno tržište gde su sve studentske obaveze izražene u evropskom sistemu prenosivih bodova (ESPB). Sa nekim institucijama, Fakultet ima potpisane ugovore koji omogućavaju studentima da dobiju dve diplome preko polaganja razlike u predmetima, a u više slučajeva gostujući profesori iz inostranstva zajedno sa domaćim profesorima učestvuju i u realizaciji nastave na studijskim programima na svim nivoima studija. Uzimajući da su veliku većinu udžbenika u originalu napisali strani profesori, to studentima omogućava da se studirajući na Beogradskoj bankarskoj akademiji osećaju kao da studiraju u inostranstvu. Potvrda uspešnosti takve strategije Fakulteta je da jedan broj studenata svake godine produži svoje studije na master i doktorskim programima u inostranstvu, neretko uz podršku državnih fondova kao stipendisti. Svi ti studenti sa lakoćom završavaju studijske programe u inostranstvu i zapošljavaju se u prestižnim finansijskim institucijama, pri tome ostajući povezani sa Fakultetom preko alumni asocijacije bivših studenata Fakulteta.
Međunarodna saradnja se odvija i preko zajedničkih projekata koji se realizuju i finansiraju iz evropskih fondova, kao i kroz organizovanje međunarodnih naučnih konferencija.

Međunarodna saradnja Reding
Međunarodna saradnja Franfurt
Međunarodna saradnja Nica
Međunarodna saradnja Koimbra
Međunarodna saradnja Ekonomski fakultet Košice
Međunarodna saradnja Poljska
Međunarodna saradnja Tempus