Konkurs za upis studenata na master akadenske studije BBA i Univerziteta Azurne Obale (UCA) iz Nice, Francuska Program duple diplome

2021-07-21T19:18:53+00:00

Na osnovu ugovora o saradnji koji je Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije (BBA) zaključila sa državnim Univerzitetom Azurne Obale (UCA) iz Nice (Francuska), studentima master akademskih studija BBA omogućeno je da deo studijskog programa u trajanju od jedne školske godine pohađaju i da nakon ispunjenja ispunjenih svih obaveza steknu duplu diplomu (dve diplome) – master BBA i master UCA. Uslоvi zа upis Na master akademske studije mogu da se upišu kandidati koji su stekli visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju. Na program duple diplome mogu da se upišu i studenti koji [...]

Konkurs za upis studenata na master akadenske studije BBA i Univerziteta Azurne Obale (UCA) iz Nice, Francuska Program duple diplome2021-07-21T19:18:53+00:00

Konkurs za upis na master akademske studije

2021-09-14T21:35:18+00:00

UNIVERZITET UNION U BEOGRADUBEOGRADSKA BANKARSKA AKADEMIJA – FAKULTET ZA BANKARSTVO, OSIGURANJE I FINANSIJEraspisujeKONKURSzа upis na MASTER АKАDЕMSKE STUDIЈEu akademskoj 2021/22. godini na studijske programe:MARKETING MENADŽMENT (60 ESPB) – 50 studenataBANKARSTVO, FINANSIJE I BIZNIS (60 ESPB) – 50 studenataINFORMACIONE TEHNOLOGIJE U FINANSIJAMA (60 ESPB)- 50 studenataUslоvi zа upisNa master akademske studije (60 ESPB) mogu da se upišu kandidati koji su stekli visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u četvorogodišnjem trajanju u obimu od najmanje 240 ESPB.Nakon završetka master akademskih studija na studijskim programima Bankarstvo, finansije i biznis i Marketing menadžmet student stiče akademski naziv Master ekonomista, a na studijskom programu Informacione tehnologije u finansijama student [...]

Konkurs za upis na master akademske studije2021-09-14T21:35:18+00:00
Go to Top