Book of Abstracts
Global economic trends – Challenges and opportunities
Editors: Zoran Grubišić, Darko Vuković, Hasan Hanić, Milica Bugarčić
Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2022.
155 str. ; 24 cm
ISBN 978-86-7852-070-9
COBISS.SR-ID 80986377

Branko Živanović
Devizno tržište i upravljanje valutnim rizikom u komercijalnobankarskoj industriji
Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2022.
ISBN 978-86-7852-069-3
COBISS.SR-ID 79334921
Sanela Šipragić Đokić
English for banking and finance, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje
Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2022.
198 str.
ISBN 978-86-7852-068-6
COBISS.SR-ID 68051977
Sonja Tomaš – Miskin
Strateškim upravljanjem protiv krize – iskustvo banaka u BiH
Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2022.
262 str.
ISBN 978-86-7852-067-9
COBISS.SR-ID 64077577

Book of Abstracts
Global economic trends – Challenges and opportunities
Editors: Z. Grubišić, D. Vuković, H. Hanić, M. Bugarčić
Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2021.
146 str. ; 24 cm
ISBN 978-86-7852-066-2
COBISS.SR-ID 51153673

Finansijska tržišta X.O. / Dejan Erić, Mališa Đukić, Duško Bodroža
Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije – Data Status
1006 str. ; 30 cm
ISBN 978-86-7478-742-7
COBISS.SR-ID 44050697

Poslovna etika / Azra Sućeska
Data Status – Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2020.
325 str. ; 24 cm
ISBN 978-86-7852-057-0
COBISS.SR-ID 283256332

Marketing informacioni sistemi / Emeritus prof. dr Hasan Hanić
Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo,osiguranje i finansije, 2020.
248 str. : graf. prikazi, tabele ; 12 cm
ISBN 978-86-7852-060-0
COBISS.SR-ID 14855433

Marketing istraživanje / Emeritus prof. dr Hasan Hanić
Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2020.
351 str. : graf. prikazi, tabele; 12 cm
ISBN 978-86-7852-062-4
COBISS.SR-ID 14862601

Book of abstracts: Global economic trends – Challenges and opportunities
Editors: Zoran Grubišić, Darko Vuković, Hasan Hanić, Milica Bugarčić
Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2020.
183 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm
ISBN 978-86-7852-063-1
COBISS.SR-ID 27250953

Developed form for trade on commodity exchanges : commodity futures / Milan Eremić
Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo,osiguranje i finansije, 2019
150 str. ; 24 cm
ISBN 978-86-7852-054-9
COBISS.SR-ID 279535372

Konvergencija finansijskog izveštavanja u globalnom okruženju / Grozdana Marinković
Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo,osiguranje i finansije, 2019
146 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm
ISBN 978-86-7852-053-2
COBISS.SR-ID 277890572

Menadžment ljudskih resursa / Azra Sućeska i Živka Pržulj
Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo,osiguranje i finansije, 2019
432 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm
ISBN 978-86-7852-050-1
COBISS.SR-ID 273982988

Berza: tržište finansijskih instrumenata/ Ismail Musabegović, Gordana Dostanić
Beograd : Čigoja štampa : Beogradska bankarska akademija, 2019
421 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm
ISBN 978-86-7852-051-8
COBISS.SR-ID 273859340

Statistika:načela i statistički metodi / Ljubica Škara Vidojević
Beograd: Multidisciplinarni centar za podsticanje integracionih procesa i harmonizaciju prava :
Beogradska bankarska akademija, 2018
206 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm
ISBN 978-86-7852-047-1
COBISS.SR-ID 269056012

Repetitorijum osnovnih matematičko-statističkih pojmova / Hasan Hanić
Beograd: Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo,osiguranje i finansije, 2018
104 str; graf. prikazi; 24 cm
ISBN 978-86-7852-049-5
COBISS.SR-ID 269212428

Izazovi regulacije hipotekarnih tržišta/ Miloš Janković
Beograd : Kosmos : Beogradska bankarska akademija, 2018
420 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm
ISBN 978-86-7852-044-0
COBISS.SR-ID 265302284

Infrastrukturne investicije – ekonomska i finansijska analiza / Mališa Đukić
Beograd : Cigoja : Beogradska bankarska akademija, 2018
92 str. : graf. prikazi tabele ; 24 cm
ISBN 978-86-7852-048-8
COBISS.SR-ID 258812684

Penzijsko osiguranje / Duško Knežević
Beograd : Beogradska bankarska akademija, 2017 (Beograd : Čigoja štampa)
207 str.
ISBN 978-86-7852-043-3
COBISS.SR-ID 253480460

EUROPE and Asia : economic integration prospects : book of abstracts / editors Hasan Hanić, Darko Vuković, Sandra Kamenković
Beograd : Beogradska bankarska akademija, 2017 (Beograd : Čigoja štampa)
40 str.
ISBN 978-86-7852-045-7
COBISS.SR-ID 251173644

ELEKTRONSKO POSLOVANJE / Vladimir Simović
Beograd : Beogradska bankarska akademija, 2017 (Beograd : Čigoja štampa)
240 str.
ISBN 978-86-7852-046-4
COBISS.SR-ID 250520076

English for Banking and Finance / Sanela Šipragić Đokić
Beograd : Beogradska bankarska akademija, 2017 (Beograd : Čigoja štampa)
197 str.
ISBN 978-86-7852-042-6
COBISS.SR-ID 247736332

Etika menadžmenta ljudskih resursa / Azra Hanić
Beograd: Institut ekonomskih nauka, 2017 (Beograd : Čigoja štampa)
374 str; ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-86-89465-28-0
COBISS.SR-ID 229862668

Osnovi finansijske statistike / Hasan Hanić, Ivana Simeunović
Beograd: Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2017 (Beograd: Čigoja
štampa)
277 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
ISBN 978-86-7852-039-6
COBISS.SR-ID 230078476

Europe and Asia : economic integration prospects / [editors] Xavier Richet … [et. al] France : CEMAFI International, 2016
479 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm
ISBN 979-10-96557-02-8
COBISS.SR-ID 512398946

Pranje novca i njegov uticaj na ekonomski razvoj i preraspodelu društvenog bogatstva / Slobodan Radonjić
Beograd : Desire : Beogradska bankarska akademija, 2016 (Beograd : Press)
336 str. : ilustr. ; 23 cm
ISBN 978-86-84491-05-5
COBISS.SR-ID 224621068

Your Content Goes Here

Deindustrijalizacija u Srbiji : mogućnosti revitalizacije industrijskog sektora / redaktor Božo Drašković

Beograd : Institut ekonomskih nauka : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i

finansije, 2014 (Beograd : Čigoja štampa)

722 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-89465-12-9

COBISS.SR-ID 207524364

Finansijska matematika sa elementima opšte matematike primenjene u ekonomiji / Ivana Simeunović

Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2013 (Beograd : Čigoja

štampa)

421 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-7852-035-8

COBISS.SR-ID 200846860

History of Insurance in Serbia, Montenegro and Yugoslavia Until 1941 = Istorija osiguranja u Srbiji, Crnoj Gori i

Jugoslaviji do 1941. godine / Zdravko Petrović, Vladimir Čolović, Duško Knežević ; [translation into english, prevod

na engleski Borivoje Vavić]

Beograd : Beogradska bankarska akademija : Dosije studio : Institut za uporedno pravo, 2013 (Beograd : Margo

art)

190 str., [28] str. s tablama : ilustr. ; 22 x 22 cm

ISBN 978-86-6047-031-9 (karton sa omotom)

ISBN 978-86-80059-89-1

COBISS.SR-ID 203279372

Korporativno restrukturiranje / Dejan D. Erić, Ivan S. Stošić

Beograd : Institut ekonomskih nauka : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje

i finansije : Čigoja štampa, 2013 (Beograd : Čigoja štampa)

XVII, 521 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-86-89465-07-5

COBISS.SR-ID 203895820

Post crisis recovery / editors Hasan Hanić … [et al.]

Belgrade : Belgrade Banking Academy, 2013 (Beograd : Čigoja štampa)

[8], 704 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

ISBN 978-86-7852-034-1

COBISS.SR-ID 199757068

Upravljanje resursima zaštićenih područja u Srbiji : specijalni rezervati prirode Zasavica, Uvac, Stari Begej Carska

bara / Božo Drašković

Beograd : Institut ekonomskih nauka : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, finansije i

osiguranje, 2013 (Beograd : Čigoja štampa)

361 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-89465-05-1

COBISS.SR-ID 201142796

Business, Cluture and Ethics

– The Case of Serbia in Transition

Živka Pržulj

LAP LAMBERT Academic Publishing

978-3-659-28221-8

Ekonomski aspekti ekološke politike / redaktor Božo Drašković

Beograd : Institut ekonomskih nauka : Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje

i finansije, 2012 (Beograd : Čigoja štampa)

VIII, 546 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-80315-98-0

COBISS.SR-ID 195386636

Finansijska tržišta u uslovima krize / Dejan D. Erić, Mališa Đ. Đukić

Beograd : Institut ekonomskih nauka : Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje

i finansije, 2012 (Novi Sad : SP print)

XVI, 403 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-86-80315-96-6

COBISS.SR-ID 195395596

U susret ekonomiji znanja – upravljanje projektima znanja / XVI Internacionalni simpozijum iz

projektnog menadžmenta, YUPMA 2012, Zlatibor, 18-20. maj 2012. ; [organizatori YUPMA –

Udruženje za upravljanje projektima Srbije [i] Visoka škola strukovnih studija za projektni menadžment [i]

Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije]

Beograd : YUPMA – Udruženje za upravljanje projektima Srbije, 2012 (Beograd : Zuhra)

XIII, 541 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

ISBN 978-86-86385-09-3

COBISS.SR-ID 190664460

Pension systems and their sustainability / Duško Knežević

Nice : Sophia Antipolis University : Association CEMAFI International, 2011

227 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 978-2-9539228-0-6

COBISS.SR-ID 514711484

Serbia and the European Union : economic lessons from the new member states / Mirjana Radović Marković,

Srdjan Redžepagić, João Sousa Andrade, Paulino Teixerira, editors

Coimbra : Faculdade de economia Universidade de Coimbra, 2011

406 str. ; 24 cm

ISBN 978-972-9344-03-9

COBISS.SR-ID 1024417936

Vlasnička struktura banaka : razlika u stepenu učešća stranog kapitala u zemljama „Stare“ i „Nove Evrope“

i specifičnost Slovenije / Arsenije J. Dušanić

Beograd : Beogradska bankarska akademija, 2011 (Beograd : Nauka i društvo)

93, 86 str. ; 21 cm

ISBN 978-86-7852-033-4

COBISS.SR-ID 183376140

Economic Growth and Development of Serbia : new model / editors Hasan Hanić … [et al.]

Beograd : Belgrade banking academy, Faculty for banking, finance and insurance : Institute of

economic sciences, 2010 (Beograd : Čigoja štampa)

472 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

ISBN 978-86-7852-027-3

COBISS.SR-ID 177342476

Global crisis in the Central-Eastern European region : influence on financial systems and small

and medium-sized enterprises / editors Janusz Grabara, Beata Skowron-Grabowska, Hasan Hanić, Dejan Erić

Czestochowa : Czestochowa University of Technology ; Belgrade : Belgrade Banking Academy : Institute

of Economic Sciences, 2010

274 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm

ISBN 978-83-81118-53-4

COBISS.SR-ID 1024397200

Influence of global economic crisis on CEE region : possible way out / Editors Vincent Šoltes, Hasan Hanić,

Dejan Erić

Kosice : Technical University of Kosice, Faculty of Economics, 2010

206 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-80-553-0431-1

COBISS.SR-ID 512133730

Business Oportunities in Serbia : the case of Italian business sector and the role of management education /

editors Valter Cantino … [et al.]

Belgrade : Belgrade Banking Academy, Faculty for Baking, Insurance and Finance : Institute of Economic

Sciences, 2009 (Belgrade : Creator)

314 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-86-9852-025-9

COBISS.SR-ID 168911884

Zbirka rešenih zadataka iz finansijske statistike / Ivana Simeunović

Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2009 (Beograd :

Čigoja štampa)

125 str. : tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-7852-021-1

COBISS.SR-ID 155105036

Komunikacione veštine i efektivno liderstvo / Dragan Milinković Fimon, Milojko M. Bazić

Beograd : Beogradska bankarska akademija : Institut ekonomskih nauka, 2009 (Beograd : Čigoja štampa)

190 str. ; 25 cm

ISBN 978-86-7852-024-2

COBISS.SR-ID 168303116

Međunarodna ekonomija : teorija i politika : osmo izdanje / Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld ; [prevodioci

Nina Stojanović, Mirjana Gogić] ; redaktori Marko Malović, Predrag Bjelić

Beograd : Data status, 2009 (Novi Sad : Print)

XXVIII, 706 str. : graf. prikazi ; 27 cm

ISBN 978-86-7478-072-5

COBISS.SR-ID 157928460

Osnovi investicija : šesto izdanje [prevod] / Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus ; [prevodilac Bojana Vujanović]

Beograd : Data status, 2009 (Novi Sad : SP print)

XV, 727, I-14 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-86-7478-033-6

COBISS.SR-ID 155042572

Poslovno pravo / Predrag Dedeić, Đuro Đurić

Beograd : Beogradska Bankarska Akademija, 2009 (Beograd : Synopsis)

XVI, 254 str. : tabele ; 25 cm

ISBN 978-86-7852-026-6

COBISS.SR-ID 170717452

Privatni investicioni fondovi : vrste, organizacija i poslovanje na brzorastućim tržištima / Nikola Stefanović

Beograd : Institut ekonomskih nauka : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje

i finansije, 2009 (Beograd : Grafostil)

XII, 291 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

ISBN 978-86-80315-80-5

COBISS.SR-ID 167195916

The new economy : Challenges, opportunities and choices

Delhi : Indo American Books, 2009

384 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 81-89617-78-8

COBISS.SR-ID 512118626

Upravljanje rizicima u bankama / Periša Ivanović

Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2009 (Beograd :

Čigoja štampa)

XII, 464 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-7852-023-5

COBISS.SR-ID 157217804

Korporativno upravljanje, merenje performansi i normativna usaglašenost sistema interne kontrole

/ Valter Kantino ; [prevodilac Jovica Mikić]

Beograd : Data status, 2009 (Novi Sad : SP print)

XI, 132 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-7478-082-4

COBISS.SR-ID 167914764

Ekonomija

Mankiw, Nicholas Gregory Taylor, Mark P.

Beograd : Data status, 2008 (Novi Sad : SP print)

XXXII, 830 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-86-7478-029-9

COBISS.SR-ID 152240908

Ekonomija svijeta : rast, razvoj i trendovi / Besim Ćulahović

Sarajevo : Ekonomski fakultet,

582 str. : ilustr. ; 25 cm + [1] CD

ISBN 978-9958-25-009-5

ISBN 978-9958-25-010-1 (CD)

COBISS.SR-ID 16451846

Finansijsko računovodstvo / Gordana Vukelić

Beograd : Beogradska Bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2008

(Beograd : Beoknjiga)

VI, 296 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

ISBN 978-86-7852-016-7

COBISS.SR-ID 146632460

Proces istraživanja tržišta / Hasan Hanić

Beeograd : Beogradska Bankarska Akademija, Fakultet za bankarstvo, finansije i osiguranje, 2008 (Beeograd :

Čigoja Štampa)

[6], VIII, 371 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-7852-018-1

COBISS.SR-ID 146732300

Regionalna infrastruktura i produktivnost uslužnih organizacija / Dušan M. Kostić

Beograd : Institut ekonomskih nauka : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje

i finansije, 2008 (Beograd : Čigoja štampa)

XI, 300 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-80315-74-4

COBISS.SR-ID 149222668

Sistem informacija za upravljanje marketingom / Hasan Hanić

Beograd : Beogradska Bankarska Akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2008 (Beograd :

Čugura print)

[8], 247 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-7852-019-8

COBISS.SR-ID 146787596

Tržišne strukture i zaštita konkurencije : iskustva zemalja u tranziciji / redaktori Božo Drašković, Vlastimir Vuković

Beograd : Institut ekonomskih nauka : Beogradska bankarska akademija, 2008 (Beograd : Čigoja štampa)

VI, 303 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-80315-77-5

COBISS.SR-ID 153400332

Tržište bankarskih proizvoda i usluga u Srbiji i zemljama u okruženju / redaktori Hasan Hanić, Vlastimir Vuković

Beograd : Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beogradska bankarska akademija : Institut ekonomskih

nauka, 2008 (Beograd : Čugura print)

VI, 367 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-7852-020-4

COBISS.SR-ID 153841932

Upravljanje marketingom / Hasan Hanić

Beograd : Beogradska Bankarska Akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2008 (Beograd :

Čugura print)

[8], VII, 373 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-7852-017-4

COBISS.SR-ID 146689548

Marketing / Hasan Hanić

Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2007 (Beograd :

Čugura print)

[3], VII, 291 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-7852-012-9

COBISS.SR-ID 143330572

Osiguranje / Veselin Avdalović

Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2007 (Beograd :

Čugura print)

XII, 313 str. : graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 978-86-7852-013-6

COBISS.SR-ID 143496460

Osiguranje i teorija rizika / Boris Marović, Veselin Avdalović

Novi Sad : Centar za automatizaciju i mehatroniku ; Beograd : Beogradska bankarska akademija,

Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2006 (Subotica : Minerva)

306 str. : graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 86-7852-007-8

COBISS.SR-ID 216156935

Osiguranje kredita / Duško Knežević

Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2007 (Beograd :

Čugura print)

154 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

ISBN 978-86-7852-009-9

COBISS.SR-ID 137769996

Tržište osiguranja u Srbiji : stanje i perspektive / redaktor Hasan Hanić

Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije : Institut

ekonomskih nauka, 2007 (Beograd : Čigoja štampa)

VI, 154 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-7852-011-2

COBISS.SR-ID 142092044

Osnovi finansijskog menadžmenta / James C. Van Horne, John M. Wachowics ; [prevod 12. izdanja [izvornika]

Tatjana Petrović] ; redaktori izdanja na srpskom jeziku Dejan Erić, Vladimir Čolić, Božo Drašković

Beograd : Data status, 2007 (Novi Sad : Print)

XXIV, 711 str. : graf. prikazi ; 27 cm

ISBN 978-86-7478-014-5

COBISS.SR-ID 144904716

Principi marketinga / Hasan Hanić

Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2007 (Beograd :

Čugura print)

[6], IX, 387 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-7852-010-5

COBISS.SR-ID 138396428

Strategijski menadžment : teorija i slučajevi / Gregory G. Dess, G. T. Lumpkin, Alan B. Eisner ; [prevod trećeg

izdanja Jelena Vujić]

Beograd : Data status, 2007 (Novi Sad : SP Print)

XXIV, 671 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-86-7478-027-5

COBISS.SR-ID 140318220

Transnacionalne korporacije i globalni finansijski tokovi / Ismail Musabegović

Beograd : Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beogradska bankarska akademija, 2007 (Beograd :

Čigoja štampa)

X, 234 str. : tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-7852-014-3

COBISS.SR-ID 145223948

Uvod u ekonomiku kulture / Dragan Milinković Fimon

Beograd : Institut ekonomskih nauka : Beogradska bankarska akademija, 2007 (Beograd : Čigoja štampa)

VII, 239 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-80315-70-6

COBISS.SR-ID 145913100

Aktuarska i finansijska matematika / Nebojša Marić

Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2006 (Beograd :

Čigoja štampa)

[XI], 189 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 86-7852-005-1

COBISS.SR-ID 132957196

Elektronsko bankarstvo / Emilija Vuksanović

Beograd : Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beogradska bankarska akademija :

Institut ekonomskih nauka, 2006 (Beograd : Čugura Print)

IX, 245 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm

ISBN 86-80315-67-2

COBISS.SR-ID 127925004

Finansijska statistika / Hasan Hanić, Milan Šojić

Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2006 (Beograd :

Čugura print)

305 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 86-7852-002-7

COBISS.SR-ID 129981196

Finansijska matematika : sa elementima opšte matematike / Nebojša Marić

Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2006 (Beograd :

Čigoja štampa)

263 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 86-7852-004-3

COBISS.SR-ID 132956172

Finansijska statistika / Hasan Hanić, Milan Šojić

Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2006 (Beograd :

Čugura print)

305 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 86-7852-002-7

COBISS.SR-ID 129981196

Informacione tehnologije i sistemi / Krsmanović Stevica, Velimir Dedić

Beograd : Beogradska Bankarska Akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2006 (Beograd : Čigoja)

341 str. : ilustr. ; 25 cm.

ISBN 86-7852-008-6

COBISS.SR-ID 134354444

Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta / Frederic S. Mishkin ; [prevod 7. izdanja [izvornika]

Biljana Lalović] ; redaktori izdanja na srpskom jeziku Dejan Erić, Boško Živković ; [stručni saradnik Dušan Ilić]

Beograd : Data status, 2006 (Novi Sad : Print)

XXXVIII, 679 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 86-7478-011-3 (karton)

ISBN 978-86-74780011-4

COBISS.SR-ID 132895500

Osnovi marketinga / David Jobber i John Fahy ; [prevodilac Bojana Vujanović] = redaktor srpskog izdanja

Hasan Hanić

Beograd : Data status, 2006 (Novi Sad : SP Print)

XXIII, 390 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 86-7478-023-7

COBISS.SR-ID 134536972

Revizija finansijskih izveštaja / Dušan S. Milojević

Beograd : Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Beogradska bankarska akademija, 2006 (Beograd : Čugura Print)

XXV, 540 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 86-7852-003-5 (broš.)

ISBN 867-85-20-03501-1

COBISS.SR-ID 131088908

Poslovno pravo / Lucija Spirović-Jovanović

Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2005 (Beograd :

Čugura print)

XV, 332 str. ; 24 cm

ISBN 86-7852-000-0

COBISS.SR-ID 126093580

Privatizacija banaka u Srbiji / redaktori Đorđe Đukić, Hasan Hanić

Beograd : Institut ekonomskih nauka : Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beogradska bankarska

akademija, 2005 (Beograd : Prometej)

IV, 136 str., [21] str. s tablama : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 86-80315-65-6

COBISS.SR-ID 124243724