Istraživački projekti

Fakultet je akreditovan kao naučnoistraživačka organizacija (NIO) kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. To omogućava Fakultetu da ima i akreditovane doktorske studije i da svake godine doktorandi kao mladi istraživači učestvuju u naučnim projektima i naučnim konferencijama, objavljuju svoje radove i time podižu naučni ugled Fakulteta. Istovremeno, na taj način mladi istraživači stiču neophodne naučne reference koje im omogućavaju da uspešno završe svoje doktorske studije na fakultetu i steknu prestižnu akademsku titulu doktora ekonomskih nauka.

Fakultet je u statusu NIO učestvovao u više makro projekata koje je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. To je omogućilo profesorima i saradnicima angažovanim na Fakultetu da budu podržani od strane vlade Republike Srbije u svojim redovnim naučnim aktivnostima i da time ispune uslove za sticanje viših nastavnih zvanja i da napreduju u svojoj naučnoj karijeri. Time su u objavljenim rezultatima svojih istraživanja pomogli i kreatorima ekonomske politike u donošenju odluka.

Na Fakultetu su zaposleni profesori i saradnici koji imaju značajno iskustvo u realizaciji mnogobrojnih komercijalnih projekata za različite naručioce iz privrede. Upravo ta jaka veza sa privredom je nešto što nedostaje većini naših visokoškolskih institucija i to predstavlja pravu priliku da se dokaže veza između teorije i prakse i da se pruži prilika angažovanim profesorima i saradnicima da steknu dragoceno iskustvo koje im sutra može još više pomoći u prenošenju znanja studentima sa svih nivoa studija.

Projekti ministarstva

Komercijalni projekti