Digitalni novac centralnih banaka i kriptovalute

2022-03-25T08:34:44+00:00

    Kriptovalute su donele veliki broj inovacija koje imaju potencijal da značajno promene strukturu finansijskog sistema i način funkcionisanja finansijskih institucija odnosno banaka. Tržišna vrednost kriptovaluta u svetu beleži značajan rast. Ilustracije radi, početkom 2017. ukupna vrednost svih kriptovaluta je bila na nivou od oko 20 milijardi USD, dok je krajem 2021. godine dostigla nivo od skoro 3.000 milijardi USD. Vrednost pojedenih kriptovaluta može snažno da varira (do 80% za nekoliko dana), što čini njihovu kupovinu i prodaju potencijalno unosnom, ali i vrlo rizičnom. Pored rizika od ostvarivanja kapitalnih gubitaka sve je više prisutan [...]

Digitalni novac centralnih banaka i kriptovalute2022-03-25T08:34:44+00:00

Rast cena na tržištu – gde je kraj?

2022-02-18T15:11:58+00:00

  U poslednjih nekoliko godina, mesecima slušamo vesti o rastu cene kvadrata na tržištu nekretnina u Srbiji, što se pogotovo odnosi na Beograd i Novi Sad kao najveće investicione centre. Prvi put pre posle nekoliko godina, u septembru je osvanula vest da se tržište nekretnina u Novom Beogradu blago korigovalo naniže. Da li je u pitanju samo privremeno izduvavanje već uveliko naduvanog balona ili je došlo do preokreta u trendu, pa će se balon izduvati potpuno pri ovoj pukotini, nagradno je pitanje za veliko investitore, za čiji odgovor bi sigurno bili spremni da daju i [...]

Rast cena na tržištu – gde je kraj?2022-02-18T15:11:58+00:00

Preduzetništvo u eri digitalizacije

2022-02-18T15:04:52+00:00

  U vremenu informaciono komunikacionih tehnologija (IKT) i interneta, preduzetništvo zasnovano na inovacijama i konstantnim promenama proizvoda/usluga, poslovnih procesa i tržišnih modela, dobija nove mogućnosti i dodatni „vetar u leđa“. Elektronska trgovina, elektronsko bankarstvo, e-njiva, e-uprava, digitalizacija brojnih sadržaja u oblasti pružanja usluga, suštinski menjanju način života ljudi kao i način poslovanja. Digitalna transformacija je postala ključna komponenta organizacionog restrukturiranja i preduslov očuvanja i unapređenja konkurentske pozicije. Paralelno sa razvojem start up preduzetništva u IKT sektoru, pažnja se sve više fokusira  na preduzetničke projekte koji se baziraju na korišćenju IKT i digitalizaciji u različitim oblastima [...]

Preduzetništvo u eri digitalizacije2022-02-18T15:04:52+00:00

Neverbalna komunikacija u digitalnom svetu

2022-02-18T14:57:02+00:00

  Kada se kaže efikasna komunikacija obično se pomisli uspešno ostvarenu razmenu izgovorene ili pisane reči. Međutim, većina naše komunikacije je neverbalna. Psiholog Albert Mehrabian, koji je istraživao govor tela 1950-ih, otkrio je da reči igraju samo malu ulogu u uticaju poruke koju pokušavamo da prenesemo; ton glasa i intonacija čine 38 posto, dok naši neverbalni znakovi čine 55 posto. Same reči? Samo 7 posto. Komunikacija često nije toliko ono što pišemo ili kažemo, već kako pišemo i često šta ne kažemo. Još je Aristotel pre 3000 godina rekao „Bolje je jednom nešto videti, nego [...]

Neverbalna komunikacija u digitalnom svetu2022-02-18T14:57:02+00:00

Digitalne marketing komunikacije u vreme pandemije korona virusom

2022-02-14T22:59:10+00:00

Digitalni marketing predstavlja promociju proizvoda i usluga pomoću savremenih informacionih tehnologija i online strategije. Značaj digitalnog marketinga i uticaj digitalnih medija, kao segmenata integrisanih marketinških komunikacija, najvidljiviji je danas, kada postoji globalna pretnja u obliku svetske pandemije virusom COVID-19, koja utiče na dva egzistencijalna pitanja ljudske populacije: zdravlje ljudi i ekonomsku sigurnost. U vreme vanrednih okolnosti izazvanih korona virusom, a kao posledica preporučenih mera za distanciranjem i smanjanjem fizičkih kontakata, povećano je korišćenje digitalnih komunikacija od strane pojedinaca. Pokazatelji ovog trenda su: izuzetno povećanje poseta informativnih internet portala; eksponencijalni (ubrzan) rast komunikacija na društvenim mrežama i ekstreman porast [...]

Digitalne marketing komunikacije u vreme pandemije korona virusom2022-02-14T22:59:10+00:00

Transferne cene – cene za dobra, usluge i prava intelektualne svojine između povezanih lica

2022-02-14T22:30:37+00:00

  Šta su transferne cene? Transferne cene su cene za transakcije dobara, usluga i prava intelektualne svojine između povezanih lica, odnosno između dve povezane kompanije koje su rezidenti različitih država, ili između centrale i ogranka kada je centrala u jednoj, a ogranak u drugoj državi. Cene koje se formiraju u transakcijama između povezanih lica (posebno kod multinacionalnih kompanija, dalje: MNK) skoro ceo vek izazivaju kontroverze i diskusije poreskih vlasti širom sveta. MNK zloupotrebljavaju politike transfernih cena sa glavnim razlogom osiguranja oporezivanja dobiti u onoj poreskoj jurisdikciji, koju ocene najpovoljnijom sa aspekta poreskog planiranja grupe. Poreske [...]

Transferne cene – cene za dobra, usluge i prava intelektualne svojine između povezanih lica2022-02-14T22:30:37+00:00

Da li je oporavak svetske privrede dugoročno održiv i gde je tu uloga države?

2022-02-14T23:26:16+00:00

1.Prema procenama američkih zvaničnika, ekonomija ove zemlje dostigla je nivoe od pre pandemije. I Evropa beleži ozbiljna poboljšanja. Međutim, obe ekonomije i dalje dotiraju svoju privredu i građane. Mislite li da će doći momenat kada SAD i Evropi odluče da umanje i ukinu pomoć privredi i gradjanima? Za sada imamo samo nagoveštaje u vidu “prolaznog vremena” po kvartalima i prvom polugođu koji je prognoza za očekivani privredni rast po zemljama, SAD, Evropu za ovu godinu. Smatram da postoji još uvek bojazan od nekih novih talasa korona virusa koji bi mogli da koriguju ta očekivanja naniže. U ekonomiji se najviše ceni [...]

Da li je oporavak svetske privrede dugoročno održiv i gde je tu uloga države?2022-02-14T23:26:16+00:00

Digitalni novac – san ili budućnost?

2021-07-21T19:17:55+00:00

U prošlosti je bilo mnogo pokušaja kreiranja digitalnog novca, ali su ti pokušaji uvek bili bezuspešni. Glavna prepreka kreiranja digitalnog novca je nedostatak poverenja. Ako bi digitalni novac postojao kako osigurati da emitent digitalnog novca neće sebi dodeliti milion novčanih jedinica ili prisvojiti odnosno ukrasti digitalni novac za sebe. Bitcoin, jedna od najpoznatijih digitalnih kripto valuta je kreirana na način da reši problem nepoverenja koristeći posebnu bazu podataka koja je nazvana blokčejn. Bitcoin se može definisati kao kripto valuta ili digitalni novac koji se šalje i prima preko interneta kao što se šalju i primaju poruke i mejlovi. Kripto valuta [...]

Digitalni novac – san ili budućnost?2021-07-21T19:17:55+00:00

Analiza stanja u bankarskom sektoru u Srbiji

2021-07-21T19:18:04+00:00

Logična reakcija na prisutnu krizu koja se manifestuje i u bankarskom sektoru je ukrupnjavanje tržišta gde je došlo do više preuzimanja u proteklih nekoliko godina. Prema veličini našeg tržišta i ovaj broj banaka je verovatno preveliki i treba očekivati da dođe do produženja datog trenda uz neke nove bankarske akvizicije. Bankarsko tržište je tipičan primer oligopoloskog tržišta gde imate 4 do 6 velikih igrača koji drže dominantan deo tržišnog kolača, dok sve ostale banke (njih 20/ak) drže ukupno 20 do 30 procenata od ukupnog tržišta. Sve manje filijala i sve manji broj zaposlenih je deo prisutnog trenda digitalnog bankarstva koji [...]

Analiza stanja u bankarskom sektoru u Srbiji2021-07-21T19:18:04+00:00

Da li se svetska privreda polako reformiše?

2021-07-21T19:18:11+00:00

Koliko god da se priča o smanjenju zavisnosti od USD (američkog dolara), treba reći da su i sama Rusija i Kina danas u velikoj meri dolarizovane, jer značajan deo svojih deviznih rezervi drže u USD. Takođe, i kada se zemlje zadužuju (ovde mislim samo na Rusiju, ne na Kinu) povremeno se to radi u evro obveznicama koje su nominovane u USD. USD je i danas glavna valuta u smislu prometa na međunarodnim finansijskim tržištima i to se preko noći ne može promeniti. Jednostavno, preterano ekspanzivna monetarna politika FED/a (Sistem federalnih rezervi kao centralna banka Amerike) omogućava veliku cirkulaciju dolara na [...]

Da li se svetska privreda polako reformiše?2021-07-21T19:18:11+00:00
Go to Top