Blog

Home/Blog

Digitalni novac – san ili budućnost?

2021-04-19T17:49:18+00:00

U prošlosti je bilo mnogo pokušaja kreiranja digitalnog novca, ali su ti pokušaji uvek bili bezuspešni. Glavna prepreka kreiranja digitalnog novca je nedostatak poverenja. Ako bi digitalni novac postojao kako osigurati da emitent digitalnog novca neće sebi dodeliti milion novčanih jedinica ili prisvojiti odnosno ukrasti digitalni novac za sebe. [...]

Digitalni novac – san ili budućnost?2021-04-19T17:49:18+00:00

Analiza stanja u bankarskom sektoru u Srbiji

2021-04-19T17:35:30+00:00

Logična reakcija na prisutnu krizu koja se manifestuje i u bankarskom sektoru je ukrupnjavanje tržišta gde je došlo do više preuzimanja u proteklih nekoliko godina. Prema veličini našeg tržišta i ovaj broj banaka je verovatno preveliki i treba očekivati da dođe do produženja datog trenda uz neke nove bankarske [...]

Analiza stanja u bankarskom sektoru u Srbiji2021-04-19T17:35:30+00:00

Da li se svetska privreda polako reformiše?

2021-04-19T17:35:34+00:00

Koliko god da se priča o smanjenju zavisnosti od USD (američkog dolara), treba reći da su i sama Rusija i Kina danas u velikoj meri dolarizovane, jer značajan deo svojih deviznih rezervi drže u USD. Takođe, i kada se zemlje zadužuju (ovde mislim samo na Rusiju, ne na Kinu) [...]

Da li se svetska privreda polako reformiše?2021-04-19T17:35:34+00:00