Uticaj inflacije na poslovanje osiguravajućih kompanija

2022-11-28T21:27:20+00:00

  Svetsku privredu od 2021. godine karakteriše rast inflacije, koja je u početku rasla zbog produženog ekonomskog uticaja COVID-19, ali je dodatno pojačana ukrajinskim ratom i poremećajima u lancu snabdevanja 2022. Ovo se svakako odrazilo i na tržište osiguranja, što ukazuje na činjenicu da je cena za prosečnu štetu porasla. Prema podacima  EU i Srbije za 2022. godinu, profitabilnost ulaganja u sektoru osiguranja vratila se na nivoe pre Covid-19, iako sa različitim rezultatima po različitim poslovima osiguranja. Iako su osiguravači u 2022. ušli sa dobrim finansijskim uslovima i dobrim kapitalnim koeficijentom, jer su bruto fakturisane [...]

Uticaj inflacije na poslovanje osiguravajućih kompanija2022-11-28T21:27:20+00:00

Da li ulaziti u aranžman sa MMF-om i ako da, kako se u tim pregovorima postaviti?

2022-11-28T21:29:31+00:00

    Među ekonomistima u svakoj privredi vodi se debata da li ste za potrošnju i za štednju i tu je jedno od nezaobilaznih pitanja da li ulaziti u aranžman sa MMF-om (Međunarodni monetarni fond). Ne početku, treba raščistiti, kao što i samo ime nagoveštava, MMF je institucija u kojoj sede monetaristi, koji su po prirodi stvari protiv bilo kakve državne intervencije i podsticanja potrošnje. Logično, nameće se zaključak da su oni za štednju, pogotovo u oblasti javnih finansija, odnosno za tzv. javnu štednju. Naravno, u takvoj situaciji, za očekivati je da će se smanjiti [...]

Da li ulaziti u aranžman sa MMF-om i ako da, kako se u tim pregovorima postaviti?2022-11-28T21:29:31+00:00

Како ће успоравање привредног раста утицати на банке?

2022-10-27T13:52:53+00:00

    Ако посматрамо извештаје и анализе пословања банака у региону, већина банака је забележила раст нето добити у првих шест месеци текуће године у односу на исти период претходне године. Раст привредне активности је био један од кључних покретача кредитне активности. Успорени раст привреде смањује тражњу за кредитима. У условима негативних очекивања и евентуалне рецесије у Европи банкарски сектор ће бити суочен са смањеним потенцијалом за пласман средстава што ће утицати на кредитну политику и посредно на профитабилност банака. Рекордно ниске каматне стопе и пад каматних маржи су биле велико ограничење, али нису зауставиле [...]

Како ће успоравање привредног раста утицати на банке?2022-10-27T13:52:53+00:00

Šta je to coaching?

2022-10-13T11:18:29+00:00

    Verovatno ste čuli da veliki broj kompanija koriste coaching. Zvanje coach se ne može naći u nacionalnoj nomenklaturi zanimanja, ali sve je više ljudi koji imaju naziv coach na svojim biznis karticama. Ti isti ljudi se mogu naći u svim oblastima privrede, u preduzetničkim kompanijama, porodičnom biznisu, zdravstvenim organizacijama, vladinim agencijama - skoro svuda. Termin coaching je preuzet iz sporta i u tom kontekstu se lako razume i još lakše prevodi. Trener. Međutim, kada ga upotrebimo u vansportskom kontekstu nailazimo na nedoumice. Da li je to trener, učitelj ili nešto treće, recimo stil [...]

Šta je to coaching?2022-10-13T11:18:29+00:00

Digitalni novac centralnih banaka i kriptovalute

2022-03-25T08:34:44+00:00

    Kriptovalute su donele veliki broj inovacija koje imaju potencijal da značajno promene strukturu finansijskog sistema i način funkcionisanja finansijskih institucija odnosno banaka. Tržišna vrednost kriptovaluta u svetu beleži značajan rast. Ilustracije radi, početkom 2017. ukupna vrednost svih kriptovaluta je bila na nivou od oko 20 milijardi USD, dok je krajem 2021. godine dostigla nivo od skoro 3.000 milijardi USD. Vrednost pojedenih kriptovaluta može snažno da varira (do 80% za nekoliko dana), što čini njihovu kupovinu i prodaju potencijalno unosnom, ali i vrlo rizičnom. Pored rizika od ostvarivanja kapitalnih gubitaka sve je više prisutan [...]

Digitalni novac centralnih banaka i kriptovalute2022-03-25T08:34:44+00:00

Rast cena na tržištu – gde je kraj?

2022-02-18T15:11:58+00:00

  U poslednjih nekoliko godina, mesecima slušamo vesti o rastu cene kvadrata na tržištu nekretnina u Srbiji, što se pogotovo odnosi na Beograd i Novi Sad kao najveće investicione centre. Prvi put pre posle nekoliko godina, u septembru je osvanula vest da se tržište nekretnina u Novom Beogradu blago korigovalo naniže. Da li je u pitanju samo privremeno izduvavanje već uveliko naduvanog balona ili je došlo do preokreta u trendu, pa će se balon izduvati potpuno pri ovoj pukotini, nagradno je pitanje za veliko investitore, za čiji odgovor bi sigurno bili spremni da daju i [...]

Rast cena na tržištu – gde je kraj?2022-02-18T15:11:58+00:00

Preduzetništvo u eri digitalizacije

2022-02-18T15:04:52+00:00

  U vremenu informaciono komunikacionih tehnologija (IKT) i interneta, preduzetništvo zasnovano na inovacijama i konstantnim promenama proizvoda/usluga, poslovnih procesa i tržišnih modela, dobija nove mogućnosti i dodatni „vetar u leđa“. Elektronska trgovina, elektronsko bankarstvo, e-njiva, e-uprava, digitalizacija brojnih sadržaja u oblasti pružanja usluga, suštinski menjanju način života ljudi kao i način poslovanja. Digitalna transformacija je postala ključna komponenta organizacionog restrukturiranja i preduslov očuvanja i unapređenja konkurentske pozicije. Paralelno sa razvojem start up preduzetništva u IKT sektoru, pažnja se sve više fokusira  na preduzetničke projekte koji se baziraju na korišćenju IKT i digitalizaciji u različitim oblastima [...]

Preduzetništvo u eri digitalizacije2022-02-18T15:04:52+00:00

Neverbalna komunikacija u digitalnom svetu

2022-02-18T14:57:02+00:00

  Kada se kaže efikasna komunikacija obično se pomisli uspešno ostvarenu razmenu izgovorene ili pisane reči. Međutim, većina naše komunikacije je neverbalna. Psiholog Albert Mehrabian, koji je istraživao govor tela 1950-ih, otkrio je da reči igraju samo malu ulogu u uticaju poruke koju pokušavamo da prenesemo; ton glasa i intonacija čine 38 posto, dok naši neverbalni znakovi čine 55 posto. Same reči? Samo 7 posto. Komunikacija često nije toliko ono što pišemo ili kažemo, već kako pišemo i često šta ne kažemo. Još je Aristotel pre 3000 godina rekao „Bolje je jednom nešto videti, nego [...]

Neverbalna komunikacija u digitalnom svetu2022-02-18T14:57:02+00:00

Digitalne marketing komunikacije u vreme pandemije korona virusom

2022-02-14T22:59:10+00:00

Digitalni marketing predstavlja promociju proizvoda i usluga pomoću savremenih informacionih tehnologija i online strategije. Značaj digitalnog marketinga i uticaj digitalnih medija, kao segmenata integrisanih marketinških komunikacija, najvidljiviji je danas, kada postoji globalna pretnja u obliku svetske pandemije virusom COVID-19, koja utiče na dva egzistencijalna pitanja ljudske populacije: zdravlje ljudi i ekonomsku sigurnost. U vreme vanrednih okolnosti izazvanih korona virusom, a kao posledica preporučenih mera za distanciranjem i smanjanjem fizičkih kontakata, povećano je korišćenje digitalnih komunikacija od strane pojedinaca. Pokazatelji ovog trenda su: izuzetno povećanje poseta informativnih internet portala; eksponencijalni (ubrzan) rast komunikacija na društvenim mrežama i ekstreman porast [...]

Digitalne marketing komunikacije u vreme pandemije korona virusom2022-02-14T22:59:10+00:00

Transferne cene – cene za dobra, usluge i prava intelektualne svojine između povezanih lica

2022-02-14T22:30:37+00:00

  Šta su transferne cene? Transferne cene su cene za transakcije dobara, usluga i prava intelektualne svojine između povezanih lica, odnosno između dve povezane kompanije koje su rezidenti različitih država, ili između centrale i ogranka kada je centrala u jednoj, a ogranak u drugoj državi. Cene koje se formiraju u transakcijama između povezanih lica (posebno kod multinacionalnih kompanija, dalje: MNK) skoro ceo vek izazivaju kontroverze i diskusije poreskih vlasti širom sveta. MNK zloupotrebljavaju politike transfernih cena sa glavnim razlogom osiguranja oporezivanja dobiti u onoj poreskoj jurisdikciji, koju ocene najpovoljnijom sa aspekta poreskog planiranja grupe. Poreske [...]

Transferne cene – cene za dobra, usluge i prava intelektualne svojine između povezanih lica2022-02-14T22:30:37+00:00
Go to Top