Međunarodna naučna konferencija „Global economic trends – challenges and opportunities“

2020-11-27T15:28:16+00:00

Naš fakultet u saradnji sa Ekonomskim fakultetom RUDN Univerziteta iz Moskve i Univerzitetom Cote d’Azur iz Nice organizuje međunarodnu naučnu konferenciju GLOBAL ECONOMIC TRENDS – CHALLENGES AND OPPORTUNITIES koja će biti održana 30. novembra i 1. decembra 2020. godine. Svoje naučne radove na konferenciji će prezentovati veliki broj eminentnih univerzitetskih nastavnika i istraživača sa fakulteta, univerziteta i naučnih instituta iz Rusije, Francuske, Portugalije, Italije, Turske, Rumunije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore. Cilj konferencije jeste da univerzitetski nastavnici i istraživači iz različitih zemalja prezentuju rezultate svojih istraživanja i razmene iskustva i ideje radi iznalaženja rešenja aktulenih problema sa kojima [...]