Ministarstvo finansija i Beogradska bankarska akademija zajedno će izdavati časopis „Finansije“

2023-08-07T08:45:18+00:00

Ministarstvo finansija Republike Srbije zaključilo je ugovor o suizdavaštvu časopisa „Finansije“ sa Beogradskom bankarskom akademijom, koja će ubuduće biti suizdavač ovog naučno-stručnog časopisa. Časopis „Finansije“ je časopis za teoriju i praksu finansija koji ima dugu tradiciju, a prvi broj objavljen je 26. januara 1946. godine. U časopisu se objavljuju originalni, izvorni i pregledni naučni radovi, kao i prethodna saopštenja, stručni radovi i prikazi. Prilikom zaključivanja ugovora, obe strane su se saglasile da će u budućnosti raditi na stalnom podizanju nivoa kvaliteta i širem obuhvatu radova, te da će se u radu uređivačkog odbora uključiti naučnici i eksperti iz regiona i sveta, [...]