Prva ekonomska škola je 12. maja 2023. obeležila 142 godine postojanja i rada.

Na proslavi je prisustvovao profesor Hanić.