U vremenu informaciono – komunikacionih tehnologija (IKT) i interneta, preduzetništvo zasnovano na inovacijama i konstantnim promenama proizvoda/usluga, poslovnih procesa i tržišnih modela, dobija nove mogućnosti i dodatni „vetar u leđa“. Elektronska trgovina, elektronsko bankarstvo, e-njiva, e-uprava, digitalizacija brojnih sadržaja u oblasti pružanja usluga, suštinski menjanju način života ljudi kao i način poslovanja. Digitalna transformacija je postala ključna komponenta organizacionog restrukturiranja i preduslov očuvanja i unapređenja konkurentske pozicije.

Paralelno sa razvojem start up preduzetništva u IKT sektoru, pažnja se sve više fokusira  na preduzetničke projekte koji se baziraju na korišćenju IKT i digitalizaciji u različitim oblastima života i rada, imajući u vidu da ove tehnologije imaju univerzalnu primenljivost i da su prisutne u svim segmentima ekonomije (industriji, trgovini, poljoprivredi, transportu, turizmu, bankarstvu, medijima, izdavaštvu) i društva (obrazovanje, zdravstvo, kultura, e-uprava).

Uticaj digitalna ekonomije i digitalizacije se ogleda u kreiranju novih digitalnih sadržaja koji potpuno eliminišu postojeće tradicionalne proizvode i biznis modele ili, kroz primenu internet aplikacija i u simbiozi sa postojećim tradicionalnim poslovima, doprinose unapređenju postojećih biznis sadržaja. Savremeni digitalni kanali omogućavaju pristup i izlazak na globalno tržište uz minimalne troškove. Šanse su sve brojnije, traju vremenski kraće, poslovi brzo nastaju ali brzo i nestaju. Izloženost konkurenciji je mnogo veća. Poslovni procesi su automatizovani i prilagođeni digitalnim kanalima. Digitalna ekonomija omogućava smanjenje broja posrednika, što donosi koristi za krajnjeg korisnika kroz smanjenje cene i ubrzanje isporuke.

Posao sa celim svetom se može realizovati i „od kuće“. Dešavaju se značajne promene po pitanju načina rada, obavljanja posla i upravljanja biznisom. Javljaju se novi oblici angažovanja zaposlenih kao i izmeštanja poslovnih funkcija van organizacije. Vrednost se sa proizvodnje prebacuje na ideju, inovaciju, korisničko iskustvo i intelektualnu svojinu. Menjaju se poslovni modeli. Ideja o vlasništvu kakvu danas poznajemo u bliskoj budućnosti će sve više ustupati mesto konceptu „sharing“ ekonomije koji počiva na ideji pristupa dobrima/servisima umesto na posedovanju dobara.