Profesor Ismail Musabegović primio je Simona Nellisa, generalnog direktora European and CEEMEA Banks iz Londona sa kojim je razgovarao o mogućim vidovima saradnje sa našim fakultetom.