Profesor Hanić izabran za potpredsednika Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije

2022-02-27T19:15:40+00:00

Na sednici održanoj 25. februara 2022. godine profesor emeritus dr Hasan Hanić izabran je za potpredsednika Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.  

Profesor Hanić izabran za potpredsednika Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije2022-02-27T19:15:40+00:00

Rast cena na tržištu – gde je kraj?

2022-02-18T15:11:58+00:00

  U poslednjih nekoliko godina, mesecima slušamo vesti o rastu cene kvadrata na tržištu nekretnina u Srbiji, što se pogotovo odnosi na Beograd i Novi Sad kao najveće investicione centre. Prvi put pre posle nekoliko godina, u septembru je osvanula vest da se tržište nekretnina u Novom Beogradu blago korigovalo naniže. Da li je u pitanju samo privremeno izduvavanje već uveliko naduvanog balona ili je došlo do preokreta u trendu, pa će se balon izduvati potpuno pri ovoj pukotini, nagradno je pitanje za veliko investitore, za čiji odgovor bi sigurno bili spremni da daju i [...]

Rast cena na tržištu – gde je kraj?2022-02-18T15:11:58+00:00

Preduzetništvo u eri digitalizacije

2022-02-18T15:04:52+00:00

  U vremenu informaciono komunikacionih tehnologija (IKT) i interneta, preduzetništvo zasnovano na inovacijama i konstantnim promenama proizvoda/usluga, poslovnih procesa i tržišnih modela, dobija nove mogućnosti i dodatni „vetar u leđa“. Elektronska trgovina, elektronsko bankarstvo, e-njiva, e-uprava, digitalizacija brojnih sadržaja u oblasti pružanja usluga, suštinski menjanju način života ljudi kao i način poslovanja. Digitalna transformacija je postala ključna komponenta organizacionog restrukturiranja i preduslov očuvanja i unapređenja konkurentske pozicije. Paralelno sa razvojem start up preduzetništva u IKT sektoru, pažnja se sve više fokusira  na preduzetničke projekte koji se baziraju na korišćenju IKT i digitalizaciji u različitim oblastima [...]

Preduzetništvo u eri digitalizacije2022-02-18T15:04:52+00:00

Neverbalna komunikacija u digitalnom svetu

2022-02-18T14:57:02+00:00

  Kada se kaže efikasna komunikacija obično se pomisli uspešno ostvarenu razmenu izgovorene ili pisane reči. Međutim, većina naše komunikacije je neverbalna. Psiholog Albert Mehrabian, koji je istraživao govor tela 1950-ih, otkrio je da reči igraju samo malu ulogu u uticaju poruke koju pokušavamo da prenesemo; ton glasa i intonacija čine 38 posto, dok naši neverbalni znakovi čine 55 posto. Same reči? Samo 7 posto. Komunikacija često nije toliko ono što pišemo ili kažemo, već kako pišemo i često šta ne kažemo. Još je Aristotel pre 3000 godina rekao „Bolje je jednom nešto videti, nego [...]

Neverbalna komunikacija u digitalnom svetu2022-02-18T14:57:02+00:00

Digitalne marketing komunikacije u vreme pandemije korona virusom

2022-02-14T22:59:10+00:00

Digitalni marketing predstavlja promociju proizvoda i usluga pomoću savremenih informacionih tehnologija i online strategije. Značaj digitalnog marketinga i uticaj digitalnih medija, kao segmenata integrisanih marketinških komunikacija, najvidljiviji je danas, kada postoji globalna pretnja u obliku svetske pandemije virusom COVID-19, koja utiče na dva egzistencijalna pitanja ljudske populacije: zdravlje ljudi i ekonomsku sigurnost. U vreme vanrednih okolnosti izazvanih korona virusom, a kao posledica preporučenih mera za distanciranjem i smanjanjem fizičkih kontakata, povećano je korišćenje digitalnih komunikacija od strane pojedinaca. Pokazatelji ovog trenda su: izuzetno povećanje poseta informativnih internet portala; eksponencijalni (ubrzan) rast komunikacija na društvenim mrežama i ekstreman porast [...]

Digitalne marketing komunikacije u vreme pandemije korona virusom2022-02-14T22:59:10+00:00

Transferne cene – cene za dobra, usluge i prava intelektualne svojine između povezanih lica

2022-02-14T22:30:37+00:00

  Šta su transferne cene? Transferne cene su cene za transakcije dobara, usluga i prava intelektualne svojine između povezanih lica, odnosno između dve povezane kompanije koje su rezidenti različitih država, ili između centrale i ogranka kada je centrala u jednoj, a ogranak u drugoj državi. Cene koje se formiraju u transakcijama između povezanih lica (posebno kod multinacionalnih kompanija, dalje: MNK) skoro ceo vek izazivaju kontroverze i diskusije poreskih vlasti širom sveta. MNK zloupotrebljavaju politike transfernih cena sa glavnim razlogom osiguranja oporezivanja dobiti u onoj poreskoj jurisdikciji, koju ocene najpovoljnijom sa aspekta poreskog planiranja grupe. Poreske [...]

Transferne cene – cene za dobra, usluge i prava intelektualne svojine između povezanih lica2022-02-14T22:30:37+00:00

Ljubiša Stamatović odbranio doktorsku disertaciju

2022-02-12T10:10:26+00:00

Ljubiša Stamatović odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Istraživanje faktora ekonomskog rasta u BRIKS zemljama“ 10. februara 2022. Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su prof. dr Gordana Vukelić, predsednik komisije, profesor emeritus dr Hasan Hanić, mentor i dr Duško Bodroža, član.    

Ljubiša Stamatović odbranio doktorsku disertaciju2022-02-12T10:10:26+00:00

Trening programi iz oblasti POSLOVNIH VEŠTINA

2022-02-09T10:39:45+00:00

Važno obaveštenje  U narednom periodu, svakog petka, počev od 11. februara 2022. godine od 17 do 18 sati, Fakultet organizuje fakultativnu nastavu u vidu trening programa iz oblasti POSLOVNIH VEŠTINA. Ukupan broj trening programa zavisi od ukupnog broja studenata koji ispolje interesovanje za pohađanje nastave kroz trening program. Pristup nastavi (uživo) dozvoljen je svim našim studentima osnovnih i master studija. Svi studenti koji budu pohađali nastavu/program dobiće odgovarajući sertifikat koji će im obezbediti određenu prednost prilikom zapošljavanja. U cilju planiranja prostornih kapaciteta, potrebno je da se zainteresovani studenti prijave, najkasnije do četvrtka, 10. februara do 12 sati na mejl office@bba.edu.rs. Uprava [...]

Trening programi iz oblasti POSLOVNIH VEŠTINA2022-02-09T10:39:45+00:00

Odbrana doktorske disertacije kandidata Ljubiše Stamatovića

2022-02-07T13:37:16+00:00

Odbrana doktorske disertacije kandidata Ljubiše Stamatovića  pod nazivom  “Istraživanje faktora ekonomskog rasta u BRIKS zemljama“ zakazana je za četvrtak, 10. februar 2022. godine u 12:00 časova u sali S3.    Komisiju za odbranu doktorske disertacije čine prof. dr Gordana Vukelić, predsednik komisije, profesor emeritus dr Hasan Hanić, mentor i dr Duško Bodroža, član.       

Odbrana doktorske disertacije kandidata Ljubiše Stamatovića2022-02-07T13:37:16+00:00

Profesor Hanić izabran za člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje

2022-02-05T23:40:50+00:00

Na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Skupština Srbije izabrala je profesora Hanića za člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. Opširnije: www.danas.rs/vesti/drustvo/skupstina-srbije-izabrala-je-danas-17-clanova-nacionalnog-saveta-za-visoko-obrazovanje/  

Profesor Hanić izabran za člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje2022-02-05T23:40:50+00:00
Go to Top