Dr Jelena Galić, predsednik izvršnog odbora AIK banke  održala je u ponedeljak, 15. novembra, gostujuće predavanje na temu “Politika deviznog kursa u Srbiji”.