Milena Vukotić, jedan od naših najboljih studenata master studija imenovana je za novu članicu Izvršnog odbora Uni Credit banke.