Naš fakultet i UNIQUA neživotno osiguranje a.d.o Beograd zaključili su Ugovor o poslovnoj saradnji koji predviđa stručnu praksu studenata, angažovanje eksperata UNIQUA osiguranja u izvođenju dela nastave iz užestručnih predmeta i druge oblike saradnje.