Svečano otvorena nastava na osnovnim akademskim studijama

2021-09-27T10:16:45+00:00

U ponedeljak, 27. septembra 2021. godine Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, emeritus prof. dr Hasan Hanić, predsednik fakulteta i prof. dr Dejan Erić, dekan svečano su otvorili novu školsku godine 2021/22. na osnovnim akademskim studijama.    

Svečano otvorena nastava na osnovnim akademskim studijama2021-09-27T10:16:45+00:00

Zaključen ugovor o poslovnoj saradnji sa UNIQUA neživotnim osiguranjem a.d.o. Beograd

2021-10-08T14:21:08+00:00

Naš fakultet i UNIQUA neživotno osiguranje a.d.o Beograd zaključili su Ugovor o poslovnoj saradnji koji predviđa stručnu praksu studenata, angažovanje eksperata UNIQUA osiguranja u izvođenju dela nastave iz užestručnih predmeta i druge oblike saradnje.

Zaključen ugovor o poslovnoj saradnji sa UNIQUA neživotnim osiguranjem a.d.o. Beograd2021-10-08T14:21:08+00:00

Susret nastavnika i nekadašnjih studenata BBA koji su zaposleni u revizorskoj kući Ernst & Young

2021-09-10T08:55:52+00:00

U sredu, 8. septembra 2021. godine u hotelu Mažestik organizovan je susret nastavnika i određenog broja studenata koji su se nakon završenih studija na našem fakultetu zaposlili u svetski poznatoj revizorskoj kući Ernst & Young. Među nekadašnjim studentima BBA bili su: Petar Jelisavčić, Rajko Radovanović, Ivan Hamza, Ana Kujundžić, Milica Crnojević, Branislava Nikolić, David Stanković, Azemina Pljasković, Sonja Jovanović, Žarko Čolak, Jasmina Vesović, Miloš Vagić, Milan Stokuća i Edo Duran.        

Susret nastavnika i nekadašnjih studenata BBA koji su zaposleni u revizorskoj kući Ernst & Young2021-09-10T08:55:52+00:00

Tijana Kaličanin odbranila doktorsku disertaciju

2021-09-02T13:28:12+00:00

Tijana Kaličanin odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj tržišne koncentracije na profitabilnost bankarskog sektora“ 2. septembra 2021. Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su emeritus prof. dr Hasan Hanić, predsednik komisije, prof. dr Zoran Grubišić, mentor i prof. dr Lidija Barjaktarović, član.  

Tijana Kaličanin odbranila doktorsku disertaciju2021-09-02T13:28:12+00:00
Go to Top