Odlukom Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje od 12. januara 2021. godine, predsednik  Fakulteta prof. dr Hasan Hanić imenovan je za potpredsednika Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.