Od 1. do 3. novembra 2019. godine na Zlatiboru je održana druga konferencija Srpskog udruženja za marketing (SeMA) „Izazovi savremenog marketinga 2019“ na kojoj su učestvovali istraživači, univerzitetski profesori i stručnjaci iz privrede iz Srbije i regiona.

Na plenarnoj sesiji uvodno izlaganje podneo je prof. dr Hasan Hanić, predsednik Programskog odbora Konferencije.

Rezultate svog naučnog i istraživačkog rada prezentovali su saradnici i doktorandi našeg fakulteta Milica Bugarčić, Milena Lazić i Tijana Kaličanin.

SEMA                 SeMA 2       SeMA 3